top of page

LJMS skelbia „Geriausios 2017 m. disertacijos“ konkurso laureatus!

Visi išrinkti laureatai bus apdovanoti ceremonijoje Prezidentūroje pačios Ekscelencijos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, kur bus paskelbti ir apdovanoti bei patys geriausi po vieną atitinkamai Socialinių ir Humanitarinių (HS) mokslų ir Fizinių, Technologijos, Biomedicinos ir Žemes ūkio (FTBŽ) mokslų krypčių nugalėtojai. Šiais metais laureatais pripažinti 10 geriausių darbų autorių.

Socialinių ir Humanitarinių mokslų krypties laureatai:

 • Agnė Juškevičienė. Lietuvos ir kaimyninių šalių lietuvių tautybės paauglių tautinio identiteto raiška ir edukacinės formavimo(si) prielaidos (07S Edukologija), LEU;

 • Eglė Aleknevičiūtė. Veiksnių, darančių įtaką vyriausybių obligacijų rinkų sąveikai, vertinimas globalioje aplinkoje (04S Ekonomika), VDU;

 • Mindaugas Klovas. Privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pab.-XVI a. pr. (1529 m.) (05H Istorija), VU;

 • Rimantas Vosylis. Psichologiniai tapsmo suaugusiuoju aspektai skirtinga socialinės brandos eiga pasižyminčių jaunuolių grupėse (06S Psichologija), MRU;

 • Rusnė Kregždaitė. Kultūros ir kūrybinių industrijų vertinimo modeliavimas Europos Sąjungos šalyse (04S Ekonomika), MRU.

Fizinių, Technologijos, Biomedicinos ir Žemes ūkio mokslų krypties laureatai:

 • Andrius Gelžinis. Fotosintetinių molekulinių kompleksų spektroskopija. Teorinis modeliavimas ir analizė (02P Fizika), VU;

 • Arvydas Rimkus. Strypinės armatūros išdėstymo įtaka betoninių elementų deformacijoms ir pleišėjimui (02T Statybos inžinerija), VGTU;

 • Gintarė Kručaitė. Elektroaktyvūs substituotas karbazolil-ir fluorenilgrupes turintys dariniai organiniams šviestukams (08T Medžiagų inžinerija), KTU;

 • Kliment Olechnovič. Baltymų ir nukleorūgščių erdvinių struktūrų analizės ir vertinimo metodai: Kūrimas ir taikymas (09P Informatika), VU;

 • Kristina Daniūnaitė. Prostatos vėžio diagnostiniai ir prognostiniai DNR metilinimo žymenys (01B Biologija), VU.

Vertinimo kriterijai

„Geriausia“ šiame konkurse reiškia moksliškiausia. Disertacijas vertino kompetentingi ekspertai – patyrę Lietuvos ir užsienio mokslininkai, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • mokslinių tyrimų svarba ir vertė,

 • išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis),

 • inovatyvi ir tinkamai parinkta tyrimų metodologija,

 • tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas,

 • tyrimų rezultatų publikavimas,

 • disertacijos ir santraukos apipavidalinimas, aiškumas, taisyklingumas,

 • disertacijos originalumas,

 • tarpdisciplininiškumas.

Projektu siekiama skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą.


Daugiau informacijos apie konkursą „Geriausia disertacija“ galite rasti: http://www.ljms.lt/veikla/disertaciju-konkursas.


LJMS pirmininkė Dovilė Kurpytė

Comments


bottom of page