top of page
1. Gerų konsultacijų bankas_veikla.jpg

Gerų konsultacijų bankas

Gerų konsultantų banko projektas – tai Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) pastangos suburti patyrusius mokslininkus ir skatinti juos savanoriškai dalintis žiniomis su jaunaisiais tyrėjais siekiant, kad pastarieji gautų daugiau teorinių ir metodologinių žinių ir parengtų kuo kokybiškesnes disertacijas. Platesnės galimybės jauniesiems mokslininkams konsultuotis su savo mokslų srityje jau pasižymėjusiais Lietuvos tyrėjais ir verslo atstovais padės įgyvendinti LJMS misiją ir viziją, numatančias palankios mokslinės terpės kūrimą ugdant pasaulinio lygio mokslo elitą.

Geras konsultantas – tai mokslo, verslo ar kitos praktinės veiklos autoritetas, turintis žinių, kurios doktorantui padėtų keliant jo disertacijos mokslinę ir praktinę taikomąją vertę, galintis ir norintis konsultuoti tam tikrais klausimais – teoriniais, metodologiniais, rezultatų apdorojimo, išvadų pritaikomumo ir kitais. Šiuo atveju svarbūs ne tik mokslo laipsniai ir žinios, bet ir atvirumas keitimuisi sukauptomis žiniomis su jaunąja mokslininkų karta.

Gerų konsultantų banko projektas atviras LJMS nariams, studijuojantiems Lietuvos Respublikos mokslo ir tyrimų institucijų doktorantūroje arba rengiantiems disertacijas eksternu.

bottom of page