top of page

Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupė

Darbo grupės tikslas – įgalinti jaunuosius mokslininkus, dirbančius klimato kaitos klausimais, skleisti savo tyrimų informaciją, kurti naujas mokslines grupes ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

Užduotys:

  • Informacijos sklaida t. y. jaunųjų mokslininkų darbų viešinimas per pristatomuosius renginius;

  • Darbo grupės narių įtraukimas į seimo komitetus, pakomitečius ir ministerijų formuojamas darbo grupes;

  • Naujų mokslinių grupių, kurios atlieptų ES žaliąjį kursą, formavimas ir kūrimas;

  • Jaunieji mokslininkai – pagrindiniai ekspertai ruošiant visos valstybės mastu taikomus tyrimus klimato kaitos tematika: socialinė, ekonominė ir aplinkosauginė plotmė;

  • Darbai savivaldybėse, vyriausybėje ir ministerijose, susiję su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie klimato kaitos privalo būti atliekami įtraukiant bent vieną atitinkamos srities jaunąjį mokslininką. Neįgyvendinus šio aspekto darbai yra traktuojami kaip niekiniai.

Darbai:

  • Sklaidos renginiai, siekiant kuo plačiau paskleisti informaciją apie jaunųjų mokslininkų darbus klimato kaitos tematikoje (tiek švelninime, tiek prisitaikyme).

  • Raštų siuntimas atitinkamoms ministerijoms ir seimo komitetams dalinantis savo sukauptomis žiniomis ir patariant dėl tinkamiausių sprendimų.

  • Tinkamiausių formų paieška naujų mokslinių komandų formavimui.

 

Lietuvos jaunieji mokslininkai – geriausi klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos ekspertai visoje ES.

Kviečiu prisijungti ir kurti klimatui neutralų pasaulį kartu!

bottom of page