top of page
10. Veikla_geriausios disertacijos.jpg

Geriausios disertacijos konkursas

Idėja

 

Projektu siekiama skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą.

​​​Darbų pateikimo tvarka

 

Panašiai, kaip ir Nobelio premijų laureatų atrankoje, patys autoriai savo darbų apdovanojimams laimėti teikti negali. Pretendentai apdovanojimams turi būti pastebėti, surasti ir pasiūlyti kolegų: doktorantų bei patyrusių mokslininkų.

Projekto organizacinis komitetas, surinkęs ir peržiūrėjęs visus pasiūlymus, informuoja kandidatus apie tai, kad jų disertacijos buvo pasiūlytos apdovanojimams. Kandidatai, sutikę dalyvauti konkurse, organizaciniam komitetui turi pristatyti savo disertacijų ir jų santraukų elektroninius variantus (pdf formatu). Visi kandidatai informuojami apie I–ojo etapo komisijos atrankos rezultatus.

 

Apdovanojimams už geriausias disertacijas laimėti darbų atranka vykdoma dviem etapais.

Darbų vertinimas

 

I-asis etapas

I –ame etape kiekvienas ekspertas vertina disertacijas individualiai. Vertintojas atsižvelgia į vertinimo kriterijus ir siūlo/nesiūlo darbą sekančiam vertinimo etapui.

 

II-asis etapas

II-ajame etape vertinamos I-ajame etape atrinktų geriausių autorių disertacijos.  II-ojo etapo vertinimo komisijos posėdyje vertintojai bendrai aptaria disertacijas. Vertintojai atsižvelgia į I-ojo etapo komisijos narių įvertinimus. Konsensuso būdu įvertinus visas II-ajam etapui pateiktas disertacijas, posėdžio komisijos nariai išrenka po vieną geriausią disertaciją kiekvienai nominacijai.


 

Vertinimo kriterijai

 

„Geriausia“ šiame konkurse reiškia moksliškiausia. Disertacijas vertins kompetentingi ekspertai – patyrę Lietuvos ir užsienio mokslininkai, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

  • mokslinių tyrimų svarba ir vertė,

  • išradingai ir tinkamai parinkta tyrimų metodologija

  • tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas,

  • tyrimų rezultatų publikavimas,

  • disertacijos apipavidalinimas, teksto nuoseklumas, kalbos taisyklingumas

  • disertacijos originalumas,

  • tarpdiscipliniškumas.


Kontaktinis asmuo:

Salomėja Vanagienė el. p. gerdisljms@gmail.com, tel. 8 623 60283

Renginio globėjas

lrp-lt.png
bottom of page