top of page

Apie mus

Daugiau nei 16 metų Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) vienija ir atstovauja Lietuvos doktorantams, jaunuosius mokslininkus ir tyrėjus.  

Siekiame atstovauti doktorantams ir jauniesiems mokslininkams sprendžiant studijų bei mokslinių tyrimų organizavimo ir vykdymo kokybės, mokslinių tyrimų finansavimo, karjeros planavimo klausimus, vykdyti mokslo populiarinimo veiklas.

Mūsų uždaviniai

Inicijuoti diskusijas apie doktorantų ir jaunųjų mokslininkų padėtį Lietuvoje

Sukurti doktorantų ir jaunųjų mokslininkų informacinį tinklą

Informuoti doktorantus bei jaunuosius mokslininkus apie bendrą mokslo finansavimo bei karjeros galimybių akademiniame sektoriuje struktūrą

Informuoti doktorantus ir jaunuosius mokslininkus apie mūsų vykdomas veiklas, keliamus klausimus, problemų sprendimo eigą bei pasiektus rezultatus

Prisidėti prie švietimo ir mokslo sistemos kūrimo ir plėtotės Lietuvoje ir pasaulyje

Formuoti naujas mokslines grupes, kurios atlieptų ES žaliąją ir skaitmeninę pertvarką

bottom of page