top of page
11.Veikla_Tyrimai.jpg

Tyrimai

2019 m. atlikome tyrimą, siekdami išsiaiškinti doktorantų pasitenkinimą studijomis. Jame dalyvavo 236 doktorantai iš visų mokslo sričių.

Tyrimą atlikome siekdami išsiaiškinti doktorantų studijų nutraukimo, išsekimo, įsitraukimo į studijas bei pasitenkinimo studijomis institucines priežastis. Jis vykdytas 2021 11 23–2022 01 31. Dalyvavo 633 doktorantai iš visų mokslo sričių.

bottom of page