Geriausio  magistro darbo konkursas

GerMag 2018.jpg

Bendradarbiaujant kartu su Užsienio reikalų ministerija, šiuo projektu siekiame skatinti antrosios studijų pakopos studentus ruošti aukšto lygio, aktualius visuomenei ir pramonei magistro darbus, kurie pelnytų pripažinimą Lietuvoje, skatinti toliau tęsti studijas doktorantūroje.

Kandidatus Konkursui gali siūlyti:

- patys magistro darbų autoriai, norintys būti pastebėti bei įvertinti, turi teisę individualiai pasiūlyti apgintą magistro darbą savo mokslo įstaigai dėl dalyvavimo konkurse;
- Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų fakultetai ir institutai, kuriuose rengiami magistro darbai, nepriklausomai nuo to, kurioje Lietuvos institucijoje jie buvo apginti. Fakultetai arba institutai gali siūlyti po vieną kiekvienos srities kandidatą, apgynusį magistro darbą.

 

Siūlomi magistro darbai turi būti apginti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. liepos 20 d.

Darbų pateikimo tvarka

Magistro darbus Konkursui pateikia pats magistro darbo autorius. Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi LJMS tinklapyje užpildyti Konkurso paraišką bei pateikti šiuos priedus:

 • magistro darbą (*.pdf formatu);

 • fakulteto ar instituto tarybos (direktoriaus) protokolo išrašą, kuriame pažymima, kad konkursui teikiamas darbas yra siūlomas kaip geriausias vienoje iš šių sričių: gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų, menų.

Darbų vertinimo tvarka

Apdovanojimams už geriausius magistro darbus laimėti darbų atranka vykdoma:

 • Vertintojai įvertina magistro darbą individualiai. Vieną magistro darbą vertina iki 3 ekspertų;

 • Individualiai įvertinti magistro darbai toliau vertinami ekspertų komisijos posėdyje, kur ieškant bendro sutarimo išrenkamas geriausias magistro darbas, atitinkamai vertinamoje srityje: gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų srityse.

Vertinimo kriterijai

Magistro darbus vertins kompetentingi ekspertai, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • darbo svarba ir vertė;

 • darbo naujumas;

 • darbo (temos) originalumas;

 • išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis);

 • tinkamai parinkti tyrimų metodai;

 • tyrimų rezultatų kokybė, išvadų svarba ir/arba praktinis darbo išvadų pritaikomumas;

 • darbo apipavidalinimas, teksto nuoseklumas, kalbos taisyklingumas;

 • atitiktis mokslinių tyrimų etikai.

Kalendorius

 • Darbai, pretenduojantys į geriausių magistro darbų apdovanojimus, siūlomi iki 2022 m. liepos 20 d.

 • Pateiktų magistro darbų vertinimas: iki 2022 m. lapkričio mėn.

 • Laureatų skelbimas ir apdovanojimų ceremonija numatyta 2022 lapkričio mėn.

 

Kviečiame ir Jus būti šio konkurso rėmėjais.

Daugiau informacijos galima rasti konkurso nuostatuose.

Kontaktai:
Geriausio magistro darbo koordinatorė
Laura Dargenytė-Kacilevičienė  germagljms@gmail.com.

"Geriausių magistro darbų 2021" konkurso partneriai ir rėmėjai:

Renginio partneriai:

Rėmėjai: