Geriausio  magistro darbo konkursas

Idėja

Projektu siekiama skatinti aukštojo mokslo antrosios studijų pakopos studentus ruošti aukšto lygio, aktualius visuomenei ir pramonei magistrinius darbus, kurie pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti toliau tęsti studijas doktorantūroje.

 

Kandidatus geriausių magistro baigiamųjų darbų apdovanojimams laimėti gali siūlyti:

- patys magistrantai, norintys būti pastebėti bei įvertinti, turi teisę individualiai pasiūlyti apgintą magistrinį darbą savo mokslo įstaigai dėl dalyvavimo konkurse;
- Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų fakultetai ir institutai, kuriuose rengiami magistriniai darbai, nepriklausomai nuo to, kokioje Lietuvos institucijoje jie buvo apginti. Fakultetai arba institutai gali siūlyti po vieną kiekvienos srities kandidatą apgynusį magistro baigiamąjį darbą.

 

Siūlomi magistro darbai turi būti apginti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. liepos 15 d.

Darbų pateikimo tvarka

Magistro darbus Konkursui pateikia pats magistro darbo autorius. Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi LJMS tinklapyje užpildyti Konkurso paraišką bei pateikti šiuos priedus:

 • magistro darbą (*.pdf formatu);

 • fakulteto ar instituto tarybos (direktoriaus) protokolo išrašą, kuriame pažymima, kad konkursui teikiamas darbas yra siūlomas kaip geriausias vienoje iš šių mokslo sričių: gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių, meno.

Darbų vertinimo tvarka

Apdovanojimams už geriausius magistrinius darbus laimėti darbų atranka vykdoma:

 • Vertintojai įvertina magistrinį darbą individualiai. Vieną magistrinį darbą vertina 3 ekspertai;

 • Individualiai įvertinti magistriniai darbai toliau vertinami bendru sutarimu vertinimo komisijos posėdyje. Konsensuso metu ekspertai įvertina geriausius magistrinius darbus ir juos siūlo apdovanoti gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių, menų mokslo srityse.

 

Vertinimo kriterijai

 

Magistrinius darbus vertins kompetentingi ekspertai, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • darbo aktualumas (naujumas);

 • darbo (temos) originalumas;

 • išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis);

 • tinkamai parinkti tyrimų metodai;

 • tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas;

 • išvadų svarba ir/arba praktinis darbo išvadų pritaikomumas;

 • darbo apipavidalinimas, teksto nuoseklumas, kalbos taisyklingumas;

 • atitiktis mokslinių tyrimų etikai.

Kalendorius

 • Darbai, pretenduojantys į geriausių magistrinių darbų apdovanojimus, siūlomi iki 2021 m. liepos 18 d.

 • Pateiktų magistrinių darbų vertinimas: iki 2021 m. lapkričio mėn.

 • Laureatų skelbimas ir apdovanojimų ceremonija numatyta 2021 lapkričio mėn

 

Kviečiame ir Jus būti šio konkurso rėmėjais.

Daugiau informacijos galima rasti konkurso nuostatuose.

Kontaktai:

Geriausio magistro darbo koordinatorė
Evelina Voronovič  germagljms@gmail.com.

"Geriausių magistro darbų 2020" konkurso partneriai ir rėmėjai:

Renginio partneriai:

Rėmėjai: