top of page
002 Geriausių magistro darbų apdovanojimas.JPG

Geriausių magistro darbų konkursas

Geriausių magistro darbų konkursas – tai šešioliktus metus iš eilės vykstantis projektas, kuriuo bendradarbiaujant kartu su Užsienio reikalų ministerija, siekiame skatinti antrosios studijų pakopos studentus ruošti aukšto lygio, aktualius visuomenei ir pramonei magistro darbus, kurie pelnytų pripažinimą Lietuvoje, skatinti toliau tęsti studijas doktorantūroje.

Kandidatus Konkursui gali siūlyti:

- patys magistro darbų autoriai, norintys būti pastebėti bei įvertinti, turi teisę individualiai pasiūlyti apgintą magistro darbą savo mokslo įstaigai dėl dalyvavimo konkurse;
- Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų fakultetai ir institutai, kuriuose rengiami magistro darbai, nepriklausomai nuo to, kurioje Lietuvos institucijoje jie buvo apginti. Fakultetai arba institutai gali siūlyti po vieną kiekvienos srities kandidatą, apgynusį magistro darbą.

Darbų pateikimo tvarka

Magistro darbus Konkursui pateikia pats magistro darbo autorius. Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi užpildyti ir el. paštu germagljms@gmail.com pateikti Konkurso paraišką bei šiuos priedus:

 • magistro darbą (*.pdf formatu);

 • fakulteto ar instituto tarybos (direktoriaus) protokolo išrašą, kuriame pažymima, kad konkursui teikiamas darbas yra siūlomas kaip geriausias vienoje iš šių sričių: gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų, menų.

Magistro darbas gali būti nominuotas tik toje srityje, kurioje autorius apgynė magistro darbą, neatsižvelgiant į magistro darbo tematiką. 

 

Darbų vertinimo tvarka

Apdovanojimams už geriausius magistro darbus laimėti darbų atranka vykdoma:

 • Vertintojai įvertina magistro darbą individualiai. Vieną magistro darbą vertina iki 3 ekspertų;

 • Geriausiai įvertinti magistro darbai toliau vertinami ekspertų, kur ieškant bendro sutarimo išrenkamas geriausias magistro darbas, atitinkamai vertinamoje srityje: gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų srityse.

Vertinimo kriterijai

Magistro darbus vertins kompetentingi ekspertai, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • darbo svarba ir vertė;

 • darbo naujumas;

 • darbo (temos) originalumas;

 • išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis);

 • tinkamai parinkti tyrimų metodai;

 • tyrimų rezultatų kokybė, išvadų svarba ir/arba praktinis darbo išvadų pritaikomumas;

 • darbo apipavidalinimas, teksto nuoseklumas, kalbos taisyklingumas;

 • atitiktis mokslinių tyrimų etikai.​

​Kontaktai:

Simona Glazauskaitė, el. p. germagljms@gmail.com

 

Magistro darbus konkursui galima teikti iki 2024 metų liepos 31 d.​

 

Konkurso nuotraukas darė: Užsienio reikalų ministerija

Apie konkursą rašo:

https://madeinvilnius.lt/naujienos/svietimas/gabiausi-lietuvos-magistro-konkurso-2023-protai-paskelbti-iskilmingos-apdovanojimu-ceremonijos-metu/

Konkurso rėmėjai:

bottom of page