Geriausio  magistro darbo konkursas

Idėja

 

Projektu siekiama skatinti magistrantus ruošti aukšto lygio, pramonėje įgyvendintinus magistrinius darbus, kurie pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti toliau tęsti studijas doktorantūroje.

Kandidatus geriausių magistro baigiamųjų darbų apdovanojimams laimėti gali siūlyti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų fakultetų dekanai arba jų įgalioti atstovai, nepriklausomai nuo to, kokioje Lietuvos institucijoje jie buvo apginti. Fakultetai arba institutai gali siūlyti po vieną kiekvienos srities, sutinkantį dalyvauti konkurse, kandidatą, apgynusį magistro baigiamąjį darbą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Darbų pateikimo tvarka

Patys magistrantai norintys būti pastebėti bei įvertinti turi teisę individualiai pasiūlyti apgintą magistrinį darbą savo mokslo įstaigai dėl dalyvavimo konkurse.


Apdovanojimams už geriausius magistrinius darbus laimėti darbų atranka vykdoma:

 • Vertintojai įvertina magistrinį darbą individualiai. Vieną magistrinį darbą vertina 3 ekspertai.

 • Individualiai įvertinti magistriniai darbai toliau vertinami bendru sutarimu vertinimo komisijos posėdyje. Konsensuso metu ekspertai įvertina geriausius magistrinius darbus ir juos siūlys apdovanoti gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių ir menų mokslo srityse.

Vertinimo kriterijai

 

Magistrinius darbus vertins kompetentingi ekspertai, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • mokslinių tyrimų svarba ir vertė;

 • išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis);

 • tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas;

 • darbo apipavidalinimas, aiškumas, taisyklingumas;

 • pritaikomumas rinkoje;

 • darbo originalumas.

Kalendorius

 • Darbai, pretenduojantys į geriausių magistrinių darbų apdovanojimus, siūlomi iki 2020 m. rugsėjo 18 d.

 • Pateiktų magistrinių darbų vertinimas: iki 2020 m. spalio 21 d.

 • Apdovanojimų ceremonija numatyta 2020 lapkričio 26 d. 14:00

 

Kviečiame ir Jus būti šio konkurso rėmėjais.

Daugiau informacijos germagljms@gmail.com

"Geriausių magistro darbų 2020" konkurso partneriai ir rėmėjai:

Renginio partneriai:

Rėmėjai: