top of page
13. Veikla_Doktoranto atmintinė.jpg

Doktoranto atmintinė

Noriu susipažinti su doktorantūros studijoms aktualiais dokumentais:

1. LR Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimas

2. Doktorantūros teisės įgijimas

3. Doktorantūros teisės suteikimas pagal mokslo kryptis

4. Studijų stipendija

 

Pasiėmiau akademines atostogos doktorantūros metu, ar išlaikau studento (-ės) statusą?

 

Dėl bet kokių priežasčių pasiimtų akademinių atostogų metu doktorantai išlaiko studento statusą, draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, gali atnaujinti LSP, naudotis akademinių padalinių bibliotekų paslaugomis. 

 

Kaip sužinoti, ar esu drausta(-s) Privalomuoju socialiniu draudimu (PSD)?

Norėdami sužinoti apie PSD galiojimą, prisijunkite prie Valstybinės ligonių kasos svetainės -> Mano privalomasis sveikatos draudimas -> Privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai: https://e.vlk.lt/ arba savo PSD statusą galite pasitikrinti čia.

 

Kaip atnaujinti LSP akademinių atostogų metu?

 

Norėdami atnaujinti LSP,  turite kreiptis į Jūsų doktorantūrą administruojantį akademinį padalinį, kad atnaujintų Jūsų doktorantūros studijų pabaigos datą Lietuvos Respublikos Studentų registre. Akademiniam padaliniui atnaujinus informaciją, galite užsisakyti naują LSP prisijungę prie savo paskyros lsp.lt.

 

Nusprendžiau dar kartą įstoti į doktorantūrą, nors anksčiau jau buvau nutraukęs (-usi) studijas. Ar išlaikysiu valstybės finansuojamą vietą doktorantūroje?

 

Jei studijuojate valstybės finansuojamoje vietoje ir norite nutraukti studijas turite atminti, kad doktorantai, savo noru nutraukę ar Komiteto siūlymu išbraukti iš doktorantūros studijų, į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas pretenduoti negali, jeigu daugiau kaip pusę doktorantūros studijų laikotarpio jau yra praėję. Tačiau, jei studijas nutraukėte  neviršijus  50 proc. studijų trukmės ir esate atestuoti, turite teisę dar kartą stoti į  valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą doktorantūrą.

bottom of page