LR Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimas

Doktorantūros teisės įgijimas

Doktorantūros teisės suteikimas pagal mokslo kryptis

Studijų stipendija

Akademinės atostogos:

Studentai būdami akademinėse atostogose, privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis gali būti apdrausti tik tuo atveju, jeigu jie bus išlaikę studento statusą, nes Lietuvoje studentai laikomi apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis tik studento statuso galiojimo laikotarpiu.  Už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis PSD įmokas sumoka valstybė.

Savo draudimo statusą galite pasitikrinti: https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx

​Studento statusas

Dėl bet kokių priežasčių pasiimtų akademinių atostogų metu doktorantai išlaiko studento statusą, draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, gali atnaujinti LSP, naudotis akademinių padalinių bibliotekų paslaugomis. 

Norėdami atnaujinti LSP,  turite kreiptis į Jūsų doktorantūrą administruojantį akademinį padalinį, kad atnaujintų Jūsų doktorantūros studijų pabaigos datą Lietuvos Respublikos Studentų registre. Akademiniam padaliniui atnaujinus informaciją, galite užsisakyti naują LSP prisijungę prie savo paskyros lsp.lt.

Norėdami sužinoti apie PSD galiojimą, prisijunkite prie Valstybinės ligonių kasos svetainės -> Mano privalomasis sveikatos draudimas -> Privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpiai: https://e.vlk.lt/

Studijų nutraukimo

1. variantas: Jei studijuojate valstybės finansuojamoje vietoje ir norite nutraukti studijas turite atminti, kad doktorantai, savo noru nutraukę ar Komiteto siūlymu išbraukti iš doktorantūros studijų, į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas pretenduoti negali, jeigu daugiau kaip pusę doktorantūros studijų laikotarpio jau yra praėję. Tačiau, jei studijas nutraukėte  neviršijus  50 proc. studijų trukmės ir esate atestuoti, turite teisę dar kartą stoti į  valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą doktorantūrą.

Jei turite pasiūlymų rašykite info@ljms.lt