top of page

Komanda

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos veiklą organizuoja taryba ir jos pirmininkas (-ė). Jos nariai išrenkami visuotinio susirinkimo metu.

2023–2024 m. LJMS tarybos nariai:

Vytautas_Kucinskas.jpg
Vytautas Kučinskas

Pirmininkas

 

Jaunesnysis mokslo darbuotojas, dirbantis LSMU Neuromokslų instituto Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijoje

20201003_131738.jpg
Lijana Radzevičienė

Tarybos narė

Vilnius Tech Kūrybos visuomenės komunikacijos absolventė (apgintas magistras su pagyrimu). „Tyrėjų Grand Prix“ projekto organizatorė. Sąjungoje koordinuoja komunikacijos grupės veiklą. Dominanti sritis – mokslo sklaida ir komunikacija

Mariuss.JPG
Marius Navickas

Tarybos narys

 

Vilniaus universiteto, fizikos fakulteto doktorantas. Tyrimų kryptis – laikinės skyros molekulių spektroskopija. Vilniaus universiteto jaunesnysis mokslo darbuotojas, jaunesnysis asistentas. Aktyviai domisi mokslo politika

foto.jpg
Povilas Dabrila

Tarybos narys

 

Vilnius Tech doktorantas, tyrinėjantis tiltų konstrukcijas. Įkūręs įmonę, besidarbuojančią skaitmeninės statybos srityje. Aktyvus Lietuvos skautijos narys

unnamed.jpg
Dr. Julija Grigorjevaitė​​

Tarybos narė

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto dėstytoja ir Didaktikos centro vadovė, taip pat ir chemijos mokytoja

4_edited.jpg
Julius Mikonis

 

Tarybos narys

 

Gydytojas odontologas ir socialinis aktyvistas, būsimas leitenantas. Odontologijos mokslinių tyrimų sritys – prevencinė odontologija, odontologinės medžiagos, restauracinė odontologija. LJMS būdamas tarybos nariu veikiu kaip nacionalinis delegatas Europos doktorantų ir jaunųjų mokslininkų taryboje (Eurodoc), koordinuoju „Geriausių magistro darbų konkursą“. Dominančios veiklos sritys –  medicininė ir odontologinė edukacija

jk - Copy.webp
Jonas Klevas

Revizorius

Fizinių mokslų daktaras (fizika, Vilniaus universitetas), Vilniaus universiteto mokslo darbuotojas (astrofizika). Vilniaus universiteto Studentų atstovybės alumnas, 13 metų visuomeninės veiklos patirtis. Aktyviai užsiima moksline veikla, mokslo populiarinimu, domisi mokslo politika. Niekada nejuokauja.

Darbo grupės

Kviečiame LJMS narius dalyvauti skirtingų darbo grupių veikloje

Networking Event.webp
Mokslo politikos

Atstovauti doktorantus ir jaunuosius mokslininkus sprendžiant studijų bei mokslinių tyrimų organizavimo ir vykdymo kokybės, mokslinių tyrimų finansavimo, karjeros planavimo klausimus.

Water Purification Treatment.webp
Žaliojo kurso

Įgalinti jaunuosius mokslininkus, dirbančius klimato kaitos klausimais, skleisti savo tyrimų informaciją, kurti naujas mokslines grupes ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

LJMS DG Įtrauki visuomenė.webp
Įtraukios visuomenės kūrimo

Įgalinti jaunuosius mokslininkus, dirbančius įtraukios visuomenės klausimais, skleisti savo tyrimų informaciją, kurti naujas mokslines grupes ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

bottom of page