LJMS konkursas „Geriausios disertacijos“

Idėja

Projektu siekiama skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą.

Darbų pateikimo tvarka

Panašiai, kaip ir Nobelio premijų laureatų atrankoje, patys autoriai savo darbų apdovanojimams laimėti teikti negali. Pretendentai apdovanojimams turi būti pastebėti, surasti ir pasiūlyti kolegų: doktorantų bei patyrusių mokslininkų.

Projekto organizacinis komitetas, surinkęs ir peržiūrėjęs visus pasiūlymus, informuoja kandidatus apie tai, kad jų disertacijos buvo pasiūlytos apdovanojimams. Kandidatai, sutikę dalyvauti konkurse, organizaciniam komitetui turi pristatyti savo disertacijų ir jų santraukų elektroninius variantus (pdf formatu). Visi kandidatai informuojami apie I–ojo etapo komisijos atrankos rezultatus.

Darbų vertinimas

Apdovanojimams už geriausias disertacijas laimėti darbų atranka vykdoma dviem etapais.

I-asis etapas

Etapą sudaro dvi pakopos. Iš pradžių pateikti darbai vertinami individualiai.

Vertintojas įvertina disertacijos santrauką.

Individualiai įvertintos disertacijos santraukos toliau vertinamos bendru sutarimu I-ojo etapo vertinimo komisijos posėdyje. Vertintojai bendrai aptaria geriausiai įvertintas santraukas, atsižvelgdami į vertinimo komentarus, ir bendru sutarimu kiekvienai nominacijai išrenka ne daugiau kaip po dešimt geriausių santraukų.

II-asis etapas

II-ajame etape vertinamos I-ajame etape atrinktų geriausių santraukų autorių disertacijos. Etapą sudaro dvi pakopos. Iš pradžių pateiktos disertacijos vertinamos individualiai. Po to II-ojo etapo vertinimo komisijos posėdyje vertintojai bendrai aptaria disertacijas. Vertintojai atsižvelgia į I-ojo etapo komisijos narių įvertinimus. Bendru sutarimu įvertinus visas II-ajam etapui pateiktas disertacijas, posėdžio komisijos nariai išrenka po vieną geriausią disertaciją kiekvienai nominacijai.

Vertinimo kriterijai

„Geriausia“ šiame konkurse reiškia moksliškiausia. Disertacijas vertins kompetentingi ekspertai – patyrę Lietuvos ir užsienio mokslininkai, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

Kalendorius

Kviečiame ir Jus būti šio konkurso rėmėjais.

2016 metų apdovanojimai (Prezidentūros nuotrauka) Daugiau nuotraukų čia.

2015 metų apdovanojimai (Prezidentūros nuotrauka). Daugiau nuotraukų čia.

 

2014 metų apdovanojimai

2013 metų apdovanojimai

2012 metų apdovanojimai (Prezidentūros nuotrauka)

2011 metų apdovanojimai

2010 metų apdovanojimai

2009 metų apdovanojimai

2008 metų apdovanojimai

 

2006 metų apdovanojimai