top of page

Doktorantų savijautos ir produktyvumo tyrimas

Lietuvoje į doktorantūros studijas kasmet įstoja apie 600 doktorantų. Įvairių tyrimų duomenimis, kas antras nebaigia studijų ir palieka akademinę bendruomenę neįgiję daktaro laipsnio. Atskirtis, nerimas ir nusivylimas yra dažni palydovai. Doktorantai savo problemas dažniau įvardina tik šeimai ir draugams, o plačiau jos nėra žinomos.
Šio tyrimo metu siekiame išskirti esmines problemines sritis, lemiančias prastesnę doktorantų savijautą, kritusį produktyvumą bei pasirinkimą nebetęsti studijų. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais sieksime inicijuoti pokyčius, skirtus kurti doktorantams palankesnę studijų aplinką.


Tyrimo anketa: https://bit.ly/30LQ6M5

Tyrimas yra anonimiškas. Visa pateikta informacija bus analizuojama ir pateikiama tik

apibendrintai.


Apklausos pildymo trukmė – apie 15 min.


Ačiū, kad skiriate laiko!

댓글


bottom of page