top of page

Aplinka, kurioje gyvename

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupės iniciatyva organizuojamas renginių ciklas Žaliojo kurso tematika „Žaliojo kurso aktualijos ir perspektyvos Lietuvoje 2021 m.“.


Pirmasis forumas-diskusija iš ciklo „Aplinka, kurioje gyvename“ įvyks vasario 4 d. 18 val. ZOOM platformoje ir bus tiesiogiai transliuojamas LJMS Facebook paskyroje.


Kviečiame registruotis ir užduoti klausimus pranešėjams.


Jūsų laukia net trys aktualūs pranešimai:


Dr. Mantas Davidavičius pranešimo metu pristatys disertacijos pagrindą sudariusius pagrindinius istorinius Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos miškų apsaugos paradigmų pokyčius, iliustruojančius dabartinių konfliktų dėl miškų kirtimų problematikos esmę ir galimą tolesnę gamtosauginių paradigmų sankirtos raidą.


Dr. Artiom Magomedov savo pristatyme papasakos apie medžiagas, kurios pakeitė vyravusį sluoksnio formavimo technologinį žingsnį ir leido pagerinti iki tol buvusius rezultatus bei pasiekti tris pasaulio rekordus dviejose skirtingose tandeminių saulės elementų technologijose su geriausiu rezultatu, viršijančiu 29 %.


Dr. Ovidijus Šernas moksliškai pagrįs nustatytus kelių bitumo modifikavimui pakankamus panaudotų padangų gumos kiekius užtikrinant kelio dangos atsparumą provėžų bei plyšių susidarymui ir pateiks bitumo modifikavimo guma ekonominio efekto skaičiavimus, racionaliausio bitumo modifikavimo panaudojant gumą variantą.


Po pranešimų Jūsų laukia diskusija apie tai, kokių priemonių turime imtis, kad galėtume įgyvendinti mokslu pagrįstus sprendimus siekiant Žaliojo kurso įgyvendinimo.


Įžanginį žodį tars ir diskusijoje dalyvaus – Aplinkos ministerijos viceministrė Raminta Radavičienė ir Dalius Krinickas – Ministrės Pirmininkės patarėjas žemės ūkio, susisiekimo, aplinkos apsaugos, energetikos, savivaldos ir regioninės politikos klausimais. Renginį moderuos – EK klimato pakto ambasadorė ir LJMS tarybos narė Rasa Tumaševičiūtė.


Lauksime Jūsų klausimų ir aktyvaus dalyvavimo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lithuanian Young Scientists (LJMS) Climate change mitigation and adaptation to climate change working group initiative organized a series of events on Green Deal, "Green Course Current Issues and Perspectives in Lithuania 2021."


The first forum-discussion from the cycle "Environment in which we live" will occur on February 4. 6 p.m. ZOOM platform and will be broadcast live on LJMS Facebook.


We invite you to register and ask questions to the speakers.


Three relevant messages are waiting for you:


During the presentation, dr. Mantas Davidavičius will present the main historical changes in forest protection paradigms in Poland, Belarus, and Lithuania, which form the dissertation's basis, illustrating the essence of current conflicts over deforestation and possible further development of nature protection paradigms.


In his presentation, dr. Artiom Magomedov will discuss materials that have replaced the prevailing technological step of layer formation, improved previous results, and achieved three world records in two different tandem solar cell technologies with the best result exceeding 29%.


Dr. Ovidijus Šernas will scientifically substantiate the determined amounts of used tires for road bitumen modification by ensuring the road surface's resistance to the formation of ruts and cracks and will provide calculations of the economic effect of bitumen modification rubber, the most rational bitumen modification using rubber.


Following the presentations, you will discuss what measures we need to take to implement science-based solutions to implement the Green Course.


Raminta Radavičienė, Vice-Minister of the Ministry of the Environment, and Dalius Krinickas, Adviser to the Prime Minister on Agriculture, Transport, Environment, Energy, Local Government and Regional Policy, will give an introductory speech and take part in the discussion.The event will be moderated by Rasa Tumaševičiūtė, EC Climate Pact Ambassador and LJMS Council Member.


We look forward to your questions and active participation.

Comentarios


bottom of page