LJMS konkursas "Geriausios disertacijos 2007"

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos iniciatyva buvo apdovanoti geriausių per 2007 metus Lietuvoje apgintų disertacijų autoriai.

Konkurso metu siekta atrinkti tas disertacijas, kurios geriausiai atspindėtų ambicingą LJMS viziją – „Lietuvos mokslininkai – pasaulinio lygio mokslo elitas“. Taip siekiama didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės mokslinę veiklą bei atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kuo jau dabar galime didžiuotis.

Teikti siūlymus apdovanojimams galėjo LJMS nariai ir visi Lietuvos mokslininkai bei doktorantai šioms nominacijoms:

Apdovanojimas geriausiai fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų disertacijai – 5000 Lt. Šį apdovanojimą įsteigė GEBERT RUEF STIFTUNG fondas.

Apdovanojimas geriausiai humanitarinių ir socialinių mokslų disertacijai – 5000 Lt. Šį apdovanojimą įsteigė DnB Nord bankas.

• Leidykla Alma littera apdovanojo knygyno “Pegasas” knygomis visus į antrą turą patekusius disertacijų autorius.

83 apdovanojimui pasiūlytų disertacijų 37 buvo iš fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų, 26 – iš humanitarinių ir socialinių mokslų.

Dauguma apdovanojimams pasiūlytų disertacijų yra aukšto lygio, tačiau buvo pasiūlyta ir tokių darbų, kurie nustebino komisijos narius savo itin prasta kokybe. Vertintojai pastebėjo, kad bendrai darbų kokybė yra prastesnė nei pernai. Renkant geriausius darbus, atsižvelgta į tokius kriterijus kaip mokslinių tyrimų svarba ir vertė, tyrimų metodologijos efektyvumas ir inovatyvumas, išvadų pagrįstumas, disertacijos originalumas. Didelis dėmesys buvo skirtas disertacijos tema publikuotų darbų kokybei, atliktų tyrimų svarbai tarptautiniu lygiu.

Disertacijų vertinimas vyko dviem etapais. Į vertinimo procedūrą buvo siekiama įtraukti tiek Lietuvos mokslininkus, tiek užsienyje disertacijas apgynusius ir mokslinį darbą ten dirbančius mokslininkus.

Pirmajame etape disertacijas vertino 24 mokslininkai. Šiame etape buvo atrinktos tos disertacijos, kurios geriausiai atspindi viziją – Lietuvos mokslininkai – pasaulinio lygio mokslo elitas. Vertinimo komisijos sprendimu į antrąjį disertacijų atrankos etapą pateko disertacijos, kurias pernai apgynė biochemikai Gražvydas Lukinavičius ir Giedrė Tamulaitienė, fizikai Viktoras Pyragas ir Sergejus Orlovas, medikė Jūratė Labanauskienė bei zoologė Asta Križanauskienė. Apdovanojimą už geriausią humanitarinių ir socialinių mokslų sričių disertaciją gauti pretendavo filologai Mindaugas Strockis ir Jurgita Venckienė, istorikas Saulius Grybkauskas ir politologė Dovilė Jakniūnaitė.

Net keturios į kitą atrankos etapą patekusios disertacijos buvo parengtos Vilniaus universitete, dvi – Biotechnologijos institute, po vieną – Puslaidininkių fizikos institute, Lietuvių kalbos institute, VU Onkologijos institute ir VU Ekologijos institute.

Antrojo etapo vertintojais kviesti kompetentingi ekspertai – didelę mokslinio darbo patirtį sukaupę Lietuvos ir užsienio mokslininkai: prof. Algis Mickūnas, atskridęs net iš JAV, prof. Algis Galdikas, prof. Eugenijus Butkus, prof. Vida Mildažienė, prof. Daiva Rastenytė, prof. Egidijus Aleksandravičius, filologas prof. Pietro U. Dini iš Italijos bei fizikas prof. Laszlo P. Csernai iš Norvegijos, kuris yra ir Nobelio premijų komisijos narys.

Antrajame etape atrinktų geriausių disertacijų autoriai iškilmingai apdovanoti balandžio 24 d. Prezidento rūmų Kolonų salėje. Tokie apdovanojimai Lietuvoje buvo rengiami jau antrą kartą.

LJMS konkurso „Apdovanojimai už geriausias 2007 m. disertacijas“ nugalėtoju fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų srityse tapo Biotechnologijos instituto biochemikas Gražvydas Lukinavičius, apgynęs disertaciją „Metiltransferazių katalizuojamas funkcinių grupių įvedimas specifinėse DNR sekose“. Jam skirta pagrindinio projekto rėmėjo – šveicarų fondo Gebert Ruef Stiftung – įsteigta 5000 litų premija.

Lietuvos verslo atstovai taip pat nelieka abejingi jauniesiems mokslininkams. DnB Nord bankas įsteigė 5000 litų apdovanojimą už geriausią humanitarinių ir socialinių mokslų sričių disertaciją, kuris paskirtas VU filologui Mindaugas Strockiui už disertaciją „Klasikinių kalbų kirčio žymėjimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui“.

Jaunuosius mokslų daktarus pasveikino LR Prezidentas Valdas Adamkus. Valstybės vadovas pabrėžė, kad nemažai gabių žmonių norėtų grįžti į Lietuvą ir čia dirbti pasaulinio lygio mokslo darbus, tačiau tam būtina sukurti sąlygas. Prezidento nuomone, tokiam tikslui pasiekti turi būti aiškiai suvokti ir įgyvendinti valstybės mokslo prioritetai.

„Lietuvai būtina stipri mokslininkų bendruomenė, turinti didelę įtaką nustatant mokslo prioritetus ir kokybę. Jūsų iniciatyvą rinkti geriausią metų disertaciją laikau ėjimu būtent šiuo keliu“, - pabrėžė Prezidentas.

Anot valstybės vadovo, jaunieji mokslininkai rodo pavyzdį likusiai mokslo bendruomenei, kaip galima išrinkti kokybiškiausius darbus.

„Tai neapskaičiuojama matematikos formulėmis – tam būtinos gyvos diskusijos ir konkrečių darbų aptarimas, ypač humanitariniuose ir socialiniuose moksluose, - sakė Prezidentas V. Adamkus. – Todėl džiaugiuosi Lietuvos mokslo jaunimu, kuris ne tik rodo kelią mokslo politikai, bet imasi iniciatyvos ir ją įgyvendina. Būtent toks konkursas, pagrįstas mokslininkų bendruomenės sprendimu, o ne biurokratiškai nustatytomis administravimo ir kontrolės ribomis, liudija realią mokslo autonomiją ir savarankiškumą.“