Pirmininkė, Taryba ir revizorius 2014

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorius nuo 2014 m. balandžio 26 d.

 

Pirmininkė

Julija Baniukevič

VU fizinių mokslų chemijos srities doktorantė. Domisi mokslu plačiąja prasme, o nanotechnologijoms skiria daugiausiai dėmesio ne tik laboratorijoje, bet ir už jos ribų. Aktyviai dalyvauja mokslo veikloje, vykdo pedagoginę veiklą, vadovauja ir organizuoja įvairius renginius. LJMS ir EURODOC'e aktyviai veikia nuo 2011 m. Praėjusiais metais buvo EURODOC'o mobilumo grupės koordinatorė.

El. paštas julijaljms.lt

LJMS Tarybos pirmininke Julija Baniukevic

Tarybos narė

dr. Milena Medineckienė

Neseniai apsigynė daktaro laipsnį Vilniaus Gedimino technikos universitete. Šiuo metu tęsia mokslininko karjerą ir studijuoja doktorantūrą Karališkajame technikos institute Švedijoje. Yra aktyvi mokslininkė, dėsto universitete taikomąją matematiką, statybos technologijas ir statybos mechanizavimą. Jau antrą kartą buvo išrinkta LJMS tarybos nare. Nuo šių metų - Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narė.

El. paštas milenaljms.lt

LJMS Tarybos nare Milena Medineckiene

Tarybos narys

dr. Virginijus Kanapinskas

Yra baigęs viešojo administravimo ir teisės bakalauro bei teisės ir ekonomikos magistro studijas. Neseniai apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro vardą. Šiuo metu dėsto Mykolo Romerio universitete Teisės fakultete. Jo mokslinių tyrimų sritys: konstitucinė teisė, administracinė teisė, administracinio proceso teisė, energetikos teisė.

El. paštas virginijusljms.lt

LJMS TArybos narys Virginijus Kanapinskas

Tarybos narys

Aidis Stukas

Medijų filosofijos magistras besidomintis mokslo sociologija. Ilgametis LJMS narys, į Tarybą buvo išrinktas trečią kartą. Aktyvus Eurodoc'o narys, šiuo metu yra Darbo grupių koordinatorius.

El. paštas aidisljms.lt

LJMS Tarybos narė Aidis Stukas

Tarybos narys

Andrius Puksas

Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros doktorantas, teisininkas. Aktyviai dalyvauja mokslinėje ir visuomeninėje veikloje. Nuo 2011 m. taip pat dalyvauja LJMS veikloje.

El. paštas andriusljms.lt

LJMS Tarybos narys Andrius Puksas

Tarybos narys

Giedrius Gecevičius

LEI energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties doktorantas, KTU Aplinkos inžinerijos instituto analitikas, daugelio renginių organizatorius. Pagrindinė mokslinė tyrimo kryptis - atsinaujinanti energetika. Jis taip pat domisi mokslo populiarinimu, studijų kokybės užtikrinimu bei visuomenės švietimu energetikos sektoriuje.

El. paštas giedriusljms.lt

Tarybos Narys Giedrius Gecevicius

Tarybos narys

Augustinas Rotomskis

Atlieka tyrimus VU Specialiosios psichologijos laboratorijoje. Mokslas jam suteikia didžiausią galimybę suprasti gyvenimo grožį, eleganciją ir gelmę. Dėl šių priežasčių nuolat siekia kelti savo kompetenciją mokslinių tyrimų srityje ir įgalinti kitus kartu džiaugtis mokslo atradimais.

El. paštas augustinasljms.lt

LJMS Tarybos narys Augustinas Rotomskis

Revizorius

Emilis Urba

Buvęs LJMS Tarybos sekretorius, o dabar - garbės narys ir revizorius, taip pat Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys. Fizikas, dirba Fizinių ir technologijos mokslų centre.

El. paštas emilispfi.lt