top of page

Diskusija apie doktorantus


Lietuvoje į doktorantūros studijas kasmet įstoja apie 600 doktorantų, iš jų apie 70 renkasi humanitarinių ir apie 150 socialinių mokslų sritis. Remiantis įvairiais tyrimais, studijų nebaigia ir akademinę bendruomenę palieka net 5–50 procentų doktorantų. Apmaudu, tačiau apie doktorantūros padėtį ir problemas jaunieji tyrėjai, jų vadovai ir doktorantūrą organizuojančios institucijos dažniausiai kalba tarpusavyje, o ne viešai, trūksta ir mokslinių tyrimų bei diskusijų šiomis temomis.


Kviečiame skaityti aktualią diskusiją apie doktorantus: http://www.llti.lt/failai/Diskusija.pdf


Comments


bottom of page