Geriausių magistro darbų konkursas

Konkurso idėja

Konkursu siekiama skatinti magistrantus ruošti aukšto lygio baigiamuosius darbus, skatinti tarpsektorinį, tarpinstitucinį, tarpkryptinį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos magistrantų motyvaciją rinktis mokslininko karjerą.

Apdovanojimai

Apdovanojimai bus skirti geriausiems humanitarinių, socialinių, fizinių, technologijos, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių darbams. Darbus geriausių magistro baigiamųjų darbų apdovanojimams gali siūlyti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų fakultetai. Darbai apdovanojimams turi būti pasiūlyti nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. liepos 1 d., fakultetų atstovams užpildžius siūlymo formą internete: http://www.ljms.lt/veikla/magistro-darbu-konkursas/mbd_konkursas_2017

Apdovanojimų ceremonija numatyta 2017 m. rudenį. Fakultetas gali siūlyti tik vieną konkurse sutinkantį dalyvauti kandidatą, kuris apgynė magistro baigiamąjį darbą 2017 metais. Konkursui pasiūlyti magistro baigiamieji darbai bus vertinami keliais etapais. Iš pradžių pateikti darbai bus vertinami individualiai. Po to bendrame posėdyje vertintojai atrinks po vieną geriausią darbą kiekvienai nominacijai.

Vertinimo kriterijai:

• mokslinių tyrimų svarba ir vertė;

• išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis);

• tinkamai parinkti tyrimų metodai;

• tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas;

• darbo apipavidalinimas, aiškumas, taisyklingumas;

• darbo originalumas.

 

Daugiau informacijos galima rasti adresu http://www.ljms.lt/veikla/magistro-darbu-konkursas/mbd_konkursas_2017 . Kilus klausimams, kreiptis: Projekto koordinatorė, LJMS vicepirmininkė Dovilė Kurpytė dovile@ljms.lt arba LJMS pirmininkė Milena Medineckienė milena@ljms.lt

Projekto organizatorius: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga.

Projekto partneris: Studijų kokybės vertinimo centras