LJMS narystė

Iš LJMS Įstatų:

  • Sąjungos tikrieji nariai gali būti Lietuvos piliečiai ar užsieniečiai, nuolat gyvenantys bei dirbantys mokslinį darbą Lietuvoje.

  • Tikrųjų narių narystė Sąjungoje baigiasi sulaukus 36 metų.

Jei norite tapti LJMS nariu:

 

 

Galite užsiregistruoti mūsų svetainėje (žemiau esanti anketa) arba galite pateikti ir popierinį prašymą pirmininkui.

Kandidatai į tikruosius narius turi dalyvauti Tarybos ar Visuotiniame Sąjungos susirinkime, kurios metu pristato savo mokslinę veiklą.

 

 

Naujų kandidatų narystę tvirtina Sąjungos Visuotinis susirinkimas arba Taryba. 

Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų sąjungos pirmininkui

PRAŠYMAS

Prašyčiau priimti mane į Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungą.

arrow&v

Kontaktiniai duomenys:

Gauti LJMS naujienas:
Duomenys pateikti teisingai:

Sutinku, kad Duomenų valdytojas -  Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (toliau - LJMS), tvarkytų mano nurodytus asmens duomenis, bei nurodytais kontaktais siųstų informaciją  susijusias su LJMS veikla. Duomenys tretiesiems asmenims neperduodami.

Ačiū, Jūsų prašymas pateiktas!