top of page

VU fondas kviečia atsiliepti tarptautinės patirties turinčius jaunuosius Lietuvos mokslininkus

Vilniaus universiteto fondas išplatino susipažinimo anketą, skirtą tarptautinės patirties turintiems jauniesiems mokslininkams, svarstantiems grįžti ar atvykti į Lietuvą tęsti akademinės veiklos Vilniaus universitete (VU). Atsiliepusiems į kvietimą susipažinti VU fondas asmeniškai suteiks informacijos apie būsimus konkursus ir papildomas finansavimo galimybes.


„Tikime, kad mokslinio pažinimo kelias yra neatsiejamas nuo tinkamo finansavimo. Paskutiniai globalūs iššūkiai darsyk įrodė modernių mokslinių tyrimų ir jų pritaikymo praktikoje svarbą. Vienas iš VU fondo tikslų – skiriant papildomą finansavimą paskatinti talentingus tarptautinės patirties turinčius jaunuosius Lietuvos mokslininkus sieti savo karjerą su VU – tęsti mokslinius tyrimus, dėstyti studentams ir garsinti Lietuvos mokslą pasaulyje“, – pasakoja VU fondo direktorius Justinas Noreika.


Susipažinimo anketoje VU fondas prašo nurodyti preliminarų laiką, nuo kada norima pradėti dirbti VU, dominantį VU padalinį, savo kontaktinę informaciją, prisegti mokslinės veiklos ir gyvenimo aprašymą (CV). VU fondo direktorius įsitikinęs, kad sudarius susidomėjusiųjų sąrašą bus lengviau tiek užmegzti asmeninį ryšį su Lietuvos talentais, tiek surasti reikiamą finansavimą šiems talentams pritraukti į VU. Tikslui pasiekti planuojama naudoti VU fondo neliečiamojo kapitalo investicijų grąžą ir ieškoti papildomos tikslinės paramos.


„Talentų pritraukimas į VU – vienas pagrindinių mūsų prioritetų. Pirmąją neliečiamojo kapitalo fondo investicijų grąžą 2020 m. skyrėme vieno mokslininko podoktorantūros stažuotei VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete finansuoti, taip pat prisidėjome prie 3 talentingų magistrantūros studentų iš užsienio pritraukimo per „Tuition Fee Waiver“ programą. Šiemet planuojame tęsti minėtos programos finansavimą ir įsteigti bent 2 papildomas jaunųjų mokslininkų pozicijas. Džiaugiamės, kad prie gabių akademikų kofinansavimo sutiko prisidėti ir Mariaus Jakulio Jason (MJJ) fondas. Tikimės, jog augant fondo rėmėjų skaičiui ir neliečiamojo kapitalo investicijų grąžai jau netolimoje ateityje galėsime finansuoti dešimtis talentų“, – viliasi J. Noreika.


Kviečiame atsiliepti į VU fondo kvietimą ir pasidalyti šia informacija su tarptautinės patirties turinčiais talentingais jaunaisiais Lietuvos mokslininkais. Susipažinimo anketą rasite čia.

コメント


bottom of page