top of page

Studentų ir jaunųjų mokslininkų psichikos sveikatos tyrimas


Karantino laikotarpiu daug kas pradėjo kalbėti apie žmogaus psichologine sveikata, tačiau karantinas baigėsi, baigėsi ir pokalbio tema. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga nenori nutilti šia tema ir inicijuoja Studentų ir jaunųjų mokslininkų psichikos sveikatos tyrimą. Jūsų atsakymai padės mums geriau pažinti ir suprasti ne tik karantino pasekmes, bet ir prisidėti prie studijų kokybės gerinimo gairių kūrimo ir įgyvendinimo Lietuvoje.


TYRIMO ANKETA.

Tyrimą vykdo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga. Tyrimu siekiama įvertinti Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių studentų psichologinę gerovę ir su ja susijusius veiksnius. Po duomenų surinkimo, remiantis tyrimo duomenimis bus formuojamos rekomendacijos už studentų ir mokslo daktarų ruošimą atsakingoms institucijoms (Universitetų administracijos, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija).


Informaciją apie tyrimą:

  • Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas.

  • Vidutinė tyrimo trukmė – 25 min.

  • Bet kokia informacija, kuri bus surinkta tyrimo metu išliks anonimiška ir konfidenciali, t.y. po tyrimo surinkti duomenys bus pateikti apibendrinti, nuasmeninti.

  • Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais ir viešinami tik apibendrinti duomenys.

  • Anketa aktyvi iki š.m. gruodžio 1 d. imtinai.

TYRIMO ANKETA.


KONTAKTAI.

Jei turite klausimų ar pageidaujate detalesnės informacijos apie tyrimą tiek tyrimo eigoje, tiek po jo galite kreiptis į Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungą elektroniniu paštu info@ljms.lt

Tyrimo rezultatus rasite interneto puslapyje: https://www.ljms.lt/tyrimai

Comments


bottom of page