top of page

MOSTA ir LJMS konferencija LR Vyriausybėje "Doktorantūros studijos Lietuvoje: realybė ir siekiamybė"

Renginys skirtas apžvelgti ir įvertinti doktorantūros studijų būklę Lietuvoje, ir, kartu, nubrėžti gaires būsimiems ir būtiniems pokyčiams trečiosios pakopos studijų srityje.

Renginio metu bus pristatomi Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atlikto mokslo daktarų karjeros tyrimo rezultatai. Šio tyrimo tikslas - atskleisti trečiosios pakopos absolventų karjeros kelius ir perspektyvas bei įvertinti trečiosios pakopos studijų poveikį absolventų užimtumui ir pajamoms. Tyrimo metu gauti duomenys užpildys iki šio egzistavusį informacinį vakuumą, lydintį trečiosios pakopos absolventų karjeros kelią.

Konferencijoje dalyvaus: - Ewelina Pabjańczyk-Wlazło Europos doktorantų ir jaunųjų tyrėjų tarybos (Eurodoc) prezidentė, kuri pristatys skirtingų Europos šalių trečiosios pakopos studijų ypatumus ir aptars jaunųjų Europos tyrėjų karjeros kelius; - Dr. Eugenijus Stumbrys (Lietuvos mokslo taryba) kalbės apie mokslo darbų ekspertinio vertinimo rezultatų dermę su doktorantūros aprėptimis mokslo ir studijų institucijose; - Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė Keen (Lietuvos istorijos institutas) pristatys doktorantūros studijų patirtį Kembridžo universitete.

Akademinės bendruomenės ir valdžios institucijų atstovai diskutuos apie doktorantūros studijų plėtrą Lietuvoje ir sieks atsakyti į šiuos klausimus: - Kokių ir kiek mokslo daktarų reikia Lietuvai? - Kaip užtikrinti doktorantūros studijų kokybę Lietuvoje? - Kokia doktorantūros studijų Lietuvoje ateitis?

Norintys dalyvauti konferencijoje kviečiami registruotis iki vasario 17 d. (penktadienio): http://mosta.lt/lt/renginiai/305-doktoranturos-studijos-lietuvoje-siekiamybe-ir-realybe

Konferenciją „Doktorantūros studijos Lietuvoje: realybė ir siekiamybė“ organizuoja Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras kartu su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga.

Comments


bottom of page