top of page

LJMS skelbia "Geriausios 2016 m. disertacijos" konkurso laureatus!

2017 rugpjūčio 10 dieną įvyko I-ojo etapo vertintojų posėdžiai skirti išrinkti disertacijas į II etapo vertinimą. Visi išrinkti laureatai bus apdovanoti rudenį vyksiančioje ceremonijoje Prezidentūroje pačios Ekscelencijos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, kur bus paskelbti ir apdovanoti bei patys geriausi po vieną atitinkamai Socialinių ir Humanitarinių (HS) mokslų ir Fizinių, Technologijos, Biomedicinos ir Žemes ūkio (FTBŽ) mokslų krypčių nugalėtojai. Šiais metais laureatais pripažinti 11 geriausių darbų autorių.


Socialinių ir Humanitarinių mokslų krypties laureatai:

 • Daiva Penkauskienė. Išprovokuotas mokymosi permąstymo patyrimas universitetinių bakalauro studijų metu, MRU;

 • Evelina Gulbovaitė. Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos stiprinimas, VDU;

 • Laura Geržotaitė. Lietuvos tarmių klasifikacijos tyrimas geolingvistiniu aspektu, LKI;

 • Raimonda Nabažaitė. Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų koklininkystė Klaipėdoje: tarp inovacijos ir kultūrinės tradicijos, KU;

 • Ūla Tornau. Oficialieji ir kasdieniai sovietinio Vilniaus erdvės naratyvai: Lukiškių Mokslo kvartalas, VDA.

Fizinių, Technologijos, Biomedicinos ir Žemes ūkio mokslų krypties laureatai:

 • Dovile Anderson. Hydrogen bonded cavity and polymeric nanotubular assemblies from small bicyclic building blocks, VU;

 • Juliana Lukša. Saccharomyces cerevisiae K2 biocidinė sistema: žudymo ir atsparumo ryšys, VDU;

 • Linas Minkevičius. Terahercinių vaizdų užrašymo matricos, veikiančios kambario temperatūroje, VU;

 • Nadzeya Kukhta. Design, synthesis and properties of bipolar branched and electron-accepting brick-type compounds for organic Electronics, KTU;

 • Renata Boris.  Vidutinio cemento kiekio ugniai atsparaus betono su klinkeriniu užpildu struktūros ir savybių tyrimai,            VGTU;

 • Rimvydas Venckevičius. Kompaktiško spektroskopinio terahercinio vaizdinimo sprendimai, naudojant GaAs/AlGaAs ir InGaAs puslaidininkinius nanodarinius, VU.

Vertinimo kriterijai

„Geriausia“ šiame konkurse reiškia moksliškiausia. Disertacijas vertino kompetentingi ekspertai – patyrę Lietuvos ir užsienio mokslininkai, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • mokslinių tyrimų svarba ir vertė,

 • išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis),

 • inovatyvi ir tinkamai parinkta tyrimų metodologija,

 • tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas,

 • tyrimų rezultatų publikavimas,

 • disertacijos ir santraukos apipavidalinimas, aiškumas, taisyklingumas,

 • disertacijos originalumas,

 • tarpdisciplininiškumas.

Projektu siekiama skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą.

Daugiau informacijos apie konkursą ,,Geriausia disertacija“ galite rasti: http://www.ljms.lt/veikla/disertaciju-konkursas.LJMS pirmininkė dr. Milena Medineckienė


Konkurso partneriaiPagrindiniai konkurso rėmėjai:Konkurso rėmėjai:

Comments


bottom of page