top of page

LJMS POZICIJA DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS VYKDOMOS AUKŠTOJO MOKSLO REFORMOS


2017.06.25

Vilnius

 Mes, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (toliau - LJMS), atsižvelgdami į esamą Lietuvos mokslo ir studijų būklę, siekdami mokslininko profesijos prestižo kėlimo, tarptautinio pripažinimo ir konkurencingumo, manome kad aukštajam mokslui pokyčiai yra būtini. Todėl iš esmės palaikome aukštojo mokslo reformą, vykdomą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau - ŠMM), ir pritariame jos tikslams bei manome, kad ji turi būti pradėta įgyvendinti nedelsiant. Manome, kad reformos planavimui ir sėkmingam įgyvendinimui yra būtinos šios sąlygos:

  • Vykdant universitetų tinklo optimizavimą turi būti aiški žmogiškųjų išteklių politika, siekiant išvengti neskaidrių sprendimų. Todėl tikimės konkretesnių ir tikslesnių sprendimų iš ŠMM šiuo klausimu. Manome, kad tinkamos priemonės galėtų būti restruktūrizacijos monitoringas, priežiūra ir rezultatų viešinimas. Tai galėtų būti vykdoma organizuojant priežiūros komisijas, turinčias atitinkamus įgaliojimus tokioms veikloms. Panašiai kaip studijų kokybę prižiūri Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) arba mokslo analizę vykdo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA).

  • Planuojant ir vykdant reformą turi būti užtikrinti reguliarūs viešai skelbiami ŠMM susitikimai su įvairių visuomenės grupių atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis, skirti aptarti reformos planus, eigą ir terminus.

  • Suprasdami, kad neišvengiamai bus atleista dalis visų amžiaus grupių akademinio personalo, manome, kad atleidžiamiems darbuotojams turi būti užtikrintos socialinės ir finansinės garantijos konkrečiam periodui (pvz., 2 metams) bei sukurtos sąlygos įsiliejimui į darbo rinką pagal kvalifikaciją.

 Mes viliamės, kad skaidrus ir efektyvus reformos įgyvendinimas padės užtikrinti, kad gabūs jaunieji mokslininkai neliktų Lietuvos aukštojo mokslo sistemos užribyje, kaip yra dabar.Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos vardu

Pirmininkė 

                                                                        

dr. Milena Medineckienė

Comments


bottom of page