top of page

Kvietimas į renginį apie doktorantų problemas

Birželio 8 d. 17:00 Vilniaus universiteto (VU) Mažojoje auloje vyks VU bendruomenės susitikimas su COST projekto „Making Young Researches’ Voices Heard for Gender Equality“ (Voices) valdymo komiteto ir darbo grupių nariais. Projekto tikslas yra padidinti nelygybės problemos, su kuria susiduria jaunieji tyrėjai lyčių aspektu, matomumą ir skatinti dialogą tarp jaunųjų mokslininkų ir suinteresuotų šalių visuose mokslinių tyrimų ekosistemos lygmenyse. Renginio metu bus trumpai pristatytas Voices projektas, vyks diskusijos projekto sprendžiamų klausimų tematikomis: apie doktorantų nestabilias darbo sąlygas, neaiškias darbo perspektyvas, didelę akademinę konkurenciją ir pripažinimo stoką.

Trumpas VOICES projekto sprendžiamų problemų aprašymas

Per pastaruosius dešimtmečius Europos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų sistemos patyrė didelius pokyčius. Nors doktorantai ir jaunieji tyrėjai po doktorantūros sudaro sparčiai augančias mokslininkų pajėgas, jų darbo sąlygos darosi vis sunkesnės, nestabilesnės ir nesaugios, o karjeros perspektyvos nelabai aiškios. Su jaunaisiais tyrėjais sudaromos trumpalaikės sutartys, čia jie susiduria su mažu atlyginimu, ilgomis darbo valandomis, didėjančiais reikalavimais (daugiausia mobilumui) ir didele akademine konkurencija bei administracinėmis/organizacinėmis užduotimis ir pripažinimo stoka. Doktorantai vis dar dažnai suvokiami kaip „studentai“, o ne kaip visaverčiai mokslininkai.

Šie procesai linkę sustiprinti senas ir sukurti naujas lyčių nelygybės formas jauniesiems mokslininkams, pirmiausia moterims. Nelygybę taip pat sustiprina akademinės bendruomenės skirtumai, susiję su kitais socialiniais veiksniais, tokiais kaip kilmė, socialinė ir ekonominė padėtis ar gebėjimai. Podoktorantūros fazėje jaunos moterys dažniausiai užima nestabilesnes pareigas ir dėl to meta mokslinį darbą anksčiau nei gauna nuolatines pareigas. Tokia padėtis netenkina nei vienos iš suinteresuotų mokslo kokybe ir plėtra šalių tiek Europiniu tiek ir nacionaliniu lygiu.

Комментарии


bottom of page