top of page

Geriausios disertacijos 2019 m. laureatų kalbos

Geriausios 2019 m. humanitarinių ir socialinių mokslų disertacijos nominacijos nugalėtojos Lauros Petrauskaitės, mokslinė vadovė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė, VDA/LKTI, kalba:


Jūsų Ekselencija Lietuvos Respublikos Prezidente, renginio organizatoriai, kolegos, bičiuliai, draugai ir visi stebintys tiesioginę transliaciją,


Laureatų vardu dėkoju gerbiamiems ekspertams ir mokslo bendruomenei už įvertinimą. Esame dėkingi disertacijų vadovams, dėstytojams ir mokslininkams, savo patarimais bei palaikymu padėjusiems rengti tokio pripažinimo sulaukusius darbus. Asmeniškai esu dėkinga disertacijos mokslinei vadovei prof. dr. Giedrei Jankevičiūtei bei Vilniaus dailės akademijos bendruomenei, taip pat Lietuvos kultūros tyrimų institutui. Priimu šį apdovanojimą ne tik kaip mano profesinių kvalifikacijų įvertinimą, bet ir kaip pasirinktos tyrimų krypties aktualumo pripažinimą. Simboliška, kad mano darbas apdovanotas bendroje socialinių ir humantarinių mokslų kategorijoje, nes tai tarpdalykinė disertacija, apjungianti menotyros, istorijos ir sociologijos disciplinas. Toks žvilgsnis padeda geriau suprasti globalaus pasaulio visumą ir atskirus jo reiškinius.

Disertacijos rengimą ir gynimą vertinu kaip tam tikrą treniruotę ir pasiruošimą tapti tolimojo nuotolio bėgiku. Todėl kolegoms laureatams linkiu, kad jūsų disertacijos ir ateities tyrimai taptų graibstomomis knygomis, tinklalaidėmis, įsimintinomis parodomis, filmais, socialiniais projektais ir iniciatyvomis, apie kuriuos rekomendacijos perduodamos iš lūpų į lūpas, kurie keičia visuomenės mąstymą, žodyną, atnaujina ir atšviežina žvilgsnį į kasdienybę, žadina smalsumą ir žingeidumą bei daro įtaką mūsų pasirinkimams.

Sėkmės visiems!


Dr. Laura PetrauskaitėGeriausios 2019 m. gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, bei žemės ūkio mokslų disertacijos nominacijos nugalėtojo Tito Braukylos, mokslinis konsultantas – prof. dr. Vytautas Getautis, kalba:


Labai džiaugiuosi, kad gyvenu šalyje, kurioje mokslas gyvas, kad turime ką pasiūlyti ir esame įdomūs pasauliui. Džiaugiuosi, kad gyvenu šalyje, kuri suteikia galimybę keliauti, taip pat ir į mokslines keliones bei konferencijas, be didelių problemų dėl sienų ar vizų - kuo, deja, negali pasidžiaugti kad ir mūsų kaimyninės šalies mokslininkai. Taip pat ir dėl to, kad esame pasaulinės mokslo bendruomenės dalis, - prieš kiek laiko nebūčiau pagalvojęs, kad dirbdamas laboratorijoje Kaune turėsiu galimybę bendradarbiauti ir rašyti bendras mokslines publikacijas kartu su mokslininkais iš Šveicarijos ir Oxford'o universiteto... Tuo labai džiaugiuosi, o taip pat noriu padėkoti ir profesoriui Vytautui Getaučiui, kuris priėmė į mokslinę grupę, kad palaiko aukštą mokslo lygį ir kad paskatino eiti šiuo keliu link apgintos disertacijos iki galo. Na, ir žinoma, labai džiaugiuosi, kad mano disertacija sulaukė pripažinimo ir šiandien esu čia - ačiū jums labai!

Dr. Titas BraukylaComments


bottom of page