top of page

Geriausių magistro darbų konkursas: komanda, mokslo sritys ir svarbiausi vertinimo aspektai

Atnaujinta: 2022-12-15Geriausių magistro darbų konkursasketurioliktus metus iš eilės vykstantis projektas, kuriuo, siekiame skatinti antrosios studijų pakopos studentus ruošti aukšto lygio, aktualius visuomenei ir pramonei magistro darbus, kurie pelnytų pripažinimą Lietuvoje, skatinti toliau tęsti studijas doktorantūroje. Konkursą organizuoja Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos savanorių komanda iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių: Laura, Evelina, Jovita, Monika, Alina, Tadas ir Dalius. 2022 m. geriausių magistro darbų konkursą kuruoja Laura. Prie konkurso apdovanojimų ceremonijos organizavimo prisideda du metus iš eilės buvusi konkurso koordinatorė Evelina bei LJMS pirmininkė Jovita. Monika yra atsakinga už konkurso rėmėjų paiešką, Alina, Tadas, Dalius ir Laura taip pat kuruoja ekspertinį magistro darbų vertinimą.


Geriausių magistro darbų konkursui, magistro darbus galima teikti balandžio-liepos mėn. Nuo rugpjūčio mėn. iki lapkričio mėn. vyksta ekspertinis magistro darbų vertinimas. Lapkričio mėn. pabaigoje rengiami konkurso laureatų apdovanojimai.


Kandidatus Konkursui gali siūlyti:

 • Patys magistro darbų autoriai, norintys būti pastebėti bei įvertinti, turi teisę individualiai pasiūlyti apgintą magistro darbą savo mokslo įstaigai dėl dalyvavimo konkurse.

 • Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų fakultetai ir institutai, kuriuose rengiami magistro darbai, nepriklausomai nuo to, kurioje Lietuvos institucijoje jie buvo apginti. Fakultetai arba institutai gali siūlyti po vieną kiekvienos srities kandidatą, apgynusį magistro darbą.

 • Teikiant paraišką būtina pateikti fakulteto ar instituto tarybos (direktoriaus) protokolo išrašą, kuriame pažymima, kad konkursui teikiamas darbas yra siūlomas kaip geriausias vienoje iš šių sričių: gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų, menų.

Taigi, iš viso išrenkami 7 geriausi magistro darbai, po vieną iš gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų, menų sričių.


Magistro darbai vertinami dviem etapais: pirmajame etape kiekvieną magistro darbą individualiai vertina iki 3 ekspertų, antrajame etape geriausiai įvertinti magistro darbai toliau ekspertų vertinami palyginimo principu, bendru sutarimu išrenkamas geriausias kiekvienos srities magistro darbas.


Magistro darbus vertins ekspertai iš įvairų sričių ir institucijų, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • darbo svarba ir vertė;

 • darbo naujumas;

 • darbo (temos) originalumas;

 • išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis);

 • tinkamai parinkti tyrimų metodai;

 • tyrimų rezultatų kokybė, išvadų svarba ir/arba praktinis darbo išvadų pritaikomumas;

 • darbo apipavidalinimas, teksto nuoseklumas, kalbos taisyklingumas;

 • atitiktis mokslinių tyrimų etikai.

Trečius metus iš eilės konkursas vyksta bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija, kuri lygiagrečiai organizuoja konkursą “ Geriausi magistro darbai Europos Sąjungos politikos formavimo ir įgyvendinimo tematika”. Abiejų konkursų laureatų apdovanojimų ceremonija vyksta Užsienio reikalų ministerijoje, Vilniuje.

Pastaruosius keletą metų konkursui pateikiama po daugiau nei 50 magistro darbų iš įvairių šalies mokslo institucijų. Daugiausiai jų konkuruoja socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. 2021 m. turėjome rekordinį magistro darbų skaičių, kuris siekė 68. Magistro darbus priklausomai nuo pateiktų magistro darbų skaičiaus vertina 80 ir daugiau ekspertų iš įvairių mokslo sričių.Comments


bottom of page