top of page

Baltijos mokslo tinklo mobilumo programos jaunųjų tyrėjų stažuotėms (BARI)

Nuo 2019 m. balandžio iki 2021 metų liepos mėnesio Valstybinis studijų fondas vykdo Interreg Baltijos jūros regiono programos Baltijos mokslo tinklas – mokslo varomoji jėga projektą.

Tai  yra išplėstinis Baltijos mokslo tinklo projektas. Projekte dalyvaujančios šalys: Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Švedija, Rusija ir stebėtojų narys Baltarusija

Kviečiame tiek doktorantūros, tiek bakalauro (nuo antro semestro) ir magistrantūros studijų studentus dalyvauti konkurse dėl mokslinių stažuočių.

Nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2021 m. gegužės mėn. kandidatai galės teikti paraiškas kiekvieną mėnesį. 

Norėdami dalyvauti konkurse ir vykti į stažuotę, studentai turi:

  • užsiregistruoti BARI programos interneto svetainėje https://www.baltic-science.org/bari/ ;

  • išsirinkti jiems įdomų doktoranto mokslinį projektą, kuriame norėtų dalyvauti, ir pateikti stažuotės paraišką.
DĖMESIO ! Pratęstas stažuočių laikotarpis nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. birželio mėn. Tikslų stažuotės laikotarpį, t. y. stažuotės pradžios datą bei trukmę, (mažiausiai 2 savaites, ne daugiau kaip 12 savaičių) susitarimo būdu nustato pats doktorantas ir būsimas praktikantas pagal naujausius COVID-19 reglamentus.


Baltijos mokslo tinklo mobilumo programos jaunųjų tyrėjų stažuotėms (BARI) pagrindiniai tikslai:

1. suteikti perspektyviems studentams (stažuotojams) galimybę įgyti patirties viename pasirinktame projekte, atliekant mokslinius tyrimus;

2. suteikti doktorantams (šeimininkams) papildomų įgūdžių (tarpkultūrinių įgūdžių, kalbos įgūdžių, asmeninės valdymo kompetencijos), kurie yra labai svarūs tarptautinėje darbo vietoje;

3. skatinti jaunų tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą Baltijos jūros regione;

4. salaikyti aukštos kokybės mokslinių tyrimų projektus.


„Baltijos mokslo tinklas“ (BSN_Powerhouse) yra išplėstinis Baltijos mokslo tinklo projektas, kuris veikia kaip tarpvalstybinis aukštojo mokslo, mokslo ir tyrimų forumas, bendradarbiaujant Baltijos jūros regione (BSR).

„BSN_Powerhouse“ finansuojamas pagal ES programą „Interreg Vb“ Baltijos jūros regione. Daugiau informacijos apie BARI galite rasti https://www.baltic-science.org/bari/

„Informuojame, kad dėl COVID19 „krizės“ BSN_powerhouse tarptautinių stažuočių BARI projektas nėra atšaukiamas. Pratęsiami kandidatų (bakalaurų/magistrantų) paraiškų teikimo terminai. Visą naujausią aktualią informaciją galite sekti BARI tinklalapyje https://www.baltic-science.org/bari/


Daugiau informacijos:

Comments


bottom of page