top of page

Atnaujintas konkursinės doktorantūros finansavimo aprašas, netrukus bus skelbiamas kvietimas teikti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai atnaujinus Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu tvarkos aprašą, Lietuvos mokslo taryba iki gegužės mėnesio pabaigos planuoja paskelbti kvietimą teikti pasiūlymus dėl doktorantūros temų.

Kaip ir anksčiau, konkursas vyks dviem etapais. Pirmame etape bus atrenkamos doktorantūros temos. Siūlymus galės teikti ministerijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos. Antrame etape doktorantūros teisę turinčios mokslo ir studijų institucijos bei šios institucijos kartu su šios teisės neturinčiomis institucijomis ar įmonėmis, suinteresuotomis mokslinių tyrimų plėtra ir tyrėjų rengimu joms aktualiose srityse, konkuruos dėl doktorantūros vietų.Numatoma, kad galutiniai sprendimai dėl finansuojamų doktorantūros vietų bus priimti rugsėjo mėnesį.

Preliminariai skaičiuojama, kad šių metų konkurse galėtų būti finansuojama 70 doktorantūros vietų.

2022 metų paraiškų konkurse atrinktos doktorantūros vietos bus finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.

  • Aprašas skelbiamas konkursinės doktorantūros tinklalapyje (https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/konkursine-doktorantura/3977)

  • Kvietimas bus paskelbtas kvietimų kalendoriniame plane (https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-659)

Comments


bottom of page