top of page

ŠMSM ir Jaunųjų mokslininkų atstovai aptarė doktorantūros modelį Lietuvoje

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga inicijavo diskusiją doktorantūros studijų klausimams aptarti. Susitikimo metu pristatytas doktorantūros modelis Lietuvoje bei numatomi pokyčiai tobulinant doktorantūros studijų kokybę, jaunųjų tyrėjų karjeros galimybės.


ŠMSM nuotr.


„Vyriausybė išsikėlė tikslą iki 2030 metų doktorantų skaičių padidinti 70 proc., suteikti daugiau valstybės finansuojamų vietų doktorantūros studijose. Šios studijos jaunam žmogui pirmiausia turi būti patrauklios.


Tačiau vien doktorantų skaičiaus didinti neužtenka – reikia pasiekti geresnės studijų kokybės, doktorantus sudominti toliau rinktis tyrėjo karjeros kelią. Lietuvoje jau esame pasirengę taikyti stabilesnį europinį tyrėjų karjeros modelį, kuris skirstomas etapais. Taip pat įgyvendiname susitarimą kelti tyrėjų, dėstytojų atlyginimus – Vyriausybė siekia, kad jie nuo kitų metų didėtų 13 proc.“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Susitikimo su jaunaisiais mokslininkais metu pristatyta Lietuvos doktorantūros sistema. Doktorantūroje studijuojančiųjų skaičius šalyje išlieka stabilus – apie 2,7 tūkst.


Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atlikti tyrimai rodo, kad apie 56 proc. doktorantų norėtų toliau tęsti akademinę karjerą. Lietuvoje būtent tiek doktorantūros studijas užbaigusiųjų – 56 proc. – ir lieka akademiniame pasaulyje.


Diskusijos metu aptarta ir tai, kokie pokyčiai planuojami stiprinant doktorantūrą. Numatoma skatinti aktyvesnį studentų įsitraukimą į mokslinius tyrimus ir pritraukti daugiau jaunų talentų į mokslo ir studijų institucijas, populiarinti doktorantūros studijas ir tyrėjo karjerą.


Taip pat skiriamas didesnis valstybės finansavimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklai. Jau kitąmet MTEP finansavimą valstybės lėšomis numatoma didinti 58 mln. eurų.


Ministerijos organizuotame susitikime dalyvavo ir pranešimus skaitė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos atstovai. Jaunieji mokslininkai atkreipė dėmesį į doktorantų socialinių garantijų klausimus, jiems spręsti ministerija numato įkurti darbo grupę.


Į diskusiją įsitraukė ir dalyviai iš Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos, kitų mokslo ir studijų institucijų.


Šaltinis: https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/smsm-ir-jaunuju-mokslininku-atstovai-aptare-doktoranturos-modeli-lietuvoje

Comentários


bottom of page