top of page

Įtraukios visuomenės kūrimo darbo grupės narė Ilona Ogurcova dalyvavo edukacijos forume

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) kartu su Klaipėdos universiteto Socialinio darbo katedra š. m. sausio 26 d. 15–17 val. organizuotame XXI-tame edukacijos forume tema „Ko išmokstame iš negalios tyrimų?“.
Analizuojant neįgaliųjų integracijos visuomenėje padėtį suinteresuotosios šalys susibūrė diskusijai. Pažymėta daug pozityvių pokyčių. Jau galima teigti kad pajudėjome nuo asmens integracijos link įtraukios visuomenės tam naudojant įvairius būdus. Tačiau susitelkimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, suinteresuotų šalių susibūrimo vis dar mažoka. O sprendimai paremti labiau ištekliais, kurie visada riboti, nei poreikių tyrimais.

Pristatyti socialinių problemų sprendimų būdai paremti labiau siekiu atitikti norminius / reguliacinius aktus. Tarptautinio organizacijų: Pasaulio sveikatos organizacijos, Jungtinių tautų ir kt. bei Lietuvos respublikos: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos parengti ministrų įsakymai, rekomendacijos ir ataskaitos prisideda prie integralios visuomenės formavimo. Tačiau didžiausią vertę neįgaliam asmeniui ir/ar jo atstovui kuria vykdomosios valdžios bei nevyriausybinių organizacijų veiklos ir sprendimai paremti mokslo žiniomis ir įrodymais.

Džiugu, kad LJMS pasiūlymas į darbo grupių veiklas įtraukti ir sąjungos atstovus buvo išgirstas.

Darbo grupės koordinatorė

Ilona Ogurcova

Jei neturėjote galimybės forume dalyvauti gyvai – kviečiame pasižiūrėti įrašą jums patogiu laiku.

bottom of page