Paremkite LJMS

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (toliau – LJMS) siekia sukurti geresnes galimybes Lietuvos jauniesiems mokslininkams ir doktorantams dirbti mokslinį darbą Lietuvoje.

 

Rėmėju gali tapti kiekvienas iš Jūsų.

Rėmimo būdų gali būti pačių įvairiausių. Toliau pateiksime keletą iš jų:
  • banko pavedimu;

  • paskirdami savo sumokėto GPM (gyventojų pajamų mokesčio) dalelę.

Taip Jūs prisidėsite prie Lietuvos mokslo potencialo stiprinimo.

Jei norite atlikti bankinį pavedimą, Jums svarbu žinoti:

​Gavėjas: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

Gavėjo kodas: 195766815
Sąskaitos numeris: LT827044060001005579.

Mokėjimo paskirtis: įrašykite arba Parama arba Narystės mokestis, arba nurodykite konkrečią LJMS veiklą,
pvz., Geriausių disertacijų konkursui.

Arba paskirkite 1,2 procento savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Kodėl naudinga ir prasminga tai daryti?

Jūs paskirtumėte savo jau sumokėtų pajamų mokesčių dalį organizacijai, kuri skatina jaunimą domėtis mokslu ir siekti mokslininko karjeros. Sprendžia aktualias problemas, susijusias su jaunimo ir jaunojo mokslininko gyvenimu.

Prašymą paskirti iki 1,2 % savo sumokėto GPM galite pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pagal šias taisykles iki gegužės 1 d., o pateiktą prašymą galite patikslinti iki rugpjūčio 20 dienos. Apie tai galite sužinoti ir šiame VMI svetainės puslapyje.

 

Tai galite padaryti, jei esate:

– dirbę pagal darbo sutartis,

– gavę pajamų iš verslo, kūrybos (autorinių sutarčių, honorarų), sporto ar atlikėjų veiklos, o taip pat individualios veiklos,

– gavę turto pajamų (iš patalpų, automobilių nuomos, dividendų ir kt.).

Tai galite atlikti dviem būdais:

1. Pateikdami VMI aptarnavimo skyriui tiesiogiai arba nusiųsdami į VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu Neravų g. 8, 66257 Druskininkai, ranka užpildytą ir pasirašytą (popierinį) prašymą. Jei teikiate ir metinę pajamų mokesčio deklaraciją, abu dokumentus pateikite kartu. Kartu su pateikiamu asmeniškai ar siunčiamu paštu prašymu reikia pateikti ir asmens dokumentą.

 

2. Pateikdami prašymą elektroniniu būdu. Jei su kuriuo nors banku esate sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartį, Valstybinei mokesčių inspekcijai galite pateikti prašymą, pasinaudodami elektronine deklaravimo sistema (EDS).

Toliau pateikiame išsamų aprašymą, kaip pateikti prašymą vienu ir kitu būdu. Iš pirmo žvilgsnio elektroninė procedūra atrodo ilgesnė, tačiau ją sudaro įprasti veiksmai. Kai kuriuos iš jų tereiks atlikti tik vieną kartą (jeigu jau esate EDS vartotojas, visai nereiks). Jei naudojatės elektroninėmis banko paslaugomis, tikrai verta pasinaudoti EDS. Jei el. bankininkyste nesinaudojate, galite sudaryti raštišką deklaracijų teikimo el. būdu sutartį VMI aptarnavimo skyriuje. Kita vertus, nuo 2022 m. sausio 1 d. VMI nebepriims popierinių prašymų. Kviečiame visus, kurie dar nesinaudojote EDS, pradėti ja naudotis.

Atkreipiame dėmesį, jog tam, kad Jūsų prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį būtų įvykdytas, iki Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 str. nustatytos dienos Jūs turite pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją (jei privalote ją pateikti). Pajamų mokesčio deklaracijos formas galite rasti čia, laukelyje „Mokestis“ pasirinkę „Gyventojų pajamų mokestis„.

Prašymo teikimas

Patogiausia prašymą sudaryti ir pateikti tiesiog VMI svetainėje, nenaudojant jokios papildomos programos. Apsilankykite VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) prisijungimo puslapyje ir paspauskite „Prisijungti prie EDS“. Pasirinkite prisijungimo būdą, pvz., per savo banką ir įveskite reikiamus prisijungimo duomenis. Pasirinkite VMI el. paslaugas. Jei sistema siūlytų, patvirtinkite atnaujintą (ar sudarykite naują, jei jungiatės pirmąsyk) elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Baigę uždarykite sutarties langą. Jei sistema siūlytų atnaujinti kontaktinius duomenis bei nustatymus, padarykite tai. Na o tolesni veiksmai priklauso nuo to, ar paramos prašymą jau esate teikęs anksčiau, ar tai darote pirmą kartą.

Jeigu paramos prašymą jau esate teikęs, kairėje pasirinkite „Pateikti dokumentai ir formos“. Susiraskite paskutinį prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį (lentelėje jis bus viršuje) ir spustelkite pele jo formos kodą (kairysis stulpelis lentelėje). Atsivers dokumento kortelė. Jos apačioje paspauskite „Dokumento duomenys“.

Jei atsivėrusio ankstesnio prašymo kurios nors eilutės E2 laukelyje rasite įrašytą LJMS kodą 195766815, tos eilutės E2 laukelyje rasite metus, ne ankstesnius kaip 2020, o kitiems gavėjams skirtos eilutės irgi atitinka Jūsų dabartinę valią ir parama bus skiriama iki 2020 m. mokestinio laikotarpio, naujo prašymo galite ir neteikti – tiesiog užverti atvertus skirtukus ir baigti darbą.

Jeigu paramos prašymą jau esate teikęs anksčiau, kairėje pasirinkite „Pateikti dokumentai ir formos“. Susiraskite paskutinį prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį (forma FR0512 v.4) ir toje eilutėje, dešinėje, stulpelyje „Pildyti dokumentą šio pagrindu“, spustelkite pele mėlyną gaublį. Atsivers anksčiau Jūsų teiktas prašymas. Jei kurios nors jo eilutės E2 laukelyje rasite įrašytą LJMS kodą 195766815, tos eilutės E2 laukelyje rasite metus, ne ankstesnius kaip 2020, o kitiems gavėjams skirtos eilutės irgi atitinka Jūsų dabartinę valią ir parama bus skiriama iki 2020 m. mokestinio laikotarpio, naujo prašymo galite ir neteikti – tiesiog užverti atvertus skirtukus ir baigti darbą.

Ankstesniame prašyme, jei jis buvo pateiktas tada, kai buvo galima skirti iki 2 % sumokėto GPM, nurodyti paramos dydžiai bus atitinkamai perskaičiuoti. Plačiau apie pokyčius, susijusius su galimos skirti GPM dalies pasikeitimu, galite perskaityti čia.

Tačiau jei anksčiau m. pateiktame prašyme LJMS kodo 195766815 nėra arba parama nebūtų skiriama 2020 m. mokestinį laikotarpiu, arba apskritai norite ką nors pakeisti, spustelkite pele 5 laukelį, kad atsirastų metai (2020). Pažymėkite 6S laukelį. Į E2 laukelį įkelkite LJMS kodą 195766815 . Į E3 laukelį patariame įkelti žodžius „LIETUVOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ SĄJUNGAI“. Tai nebūtina, tačiau ateityje Jums bus patogiau, kai išsyk matysite, kam skiriate paramą.

E4 laukelyje įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais. Jei kitų vienetų, turinčių teisę gauti paramą, remti neketinate, šiame laukelyje įrašykite skaičių „1,20“, o tolesnes eilutes palikite tuščias; jei ketinate LJMS remti ilgiau nei vienerius metus.

E5 laukelyje įrašykite laikotarpio pabaigos metus (įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo metų, įrašytų 5 laukelyje). Taip pasielgus, kitais metais prašymo teikti nebereikės.

 

Jei remiate ir kitus paramos gavėjus arba partijas, profesines sąjungas ar jų susivienijimus, perkelkite jų duomenis iš ankstesnio prašymo ar užpildykite jiems skirtus laukelius iš naujo. Atitinkamai pažymėdami 7 ir 9 laukelius. Jei visiems gavėjai netilpo, formos įrankių juostoje viršuje kairėje paspauskite „Įterpti priedą“, pasirinkite „Priedas_FR0512P“ ir paspauskite „Įterpti puslapį“.

Jeigu paramos prašymo anksčiau nesate teikęs, jo pagrindu naujo sudaryti nepavyks, kadangi pasikeitė forma. Prisijungę prie EDS ir, jei reikia, atnaujinę savo duomenis, EDS deklaravimo lange, kairėje, išsyk pasirinkite „Pildyti formą“, o atsivėrusio lango „Pildyti naują formą“ skyrelyje „Dažniausiai pildomos formos“ pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. Atsivėrusioje lentelėje, stulpelyje „Forma elektroniniam pildymui“, paspauskite mėlyną gaublį. Užpildykite prašymą kaip jau pasakyta apie pildymą pasinaudojant ankstesnio prašymo duomenimis.

Vienaip ar kitaip užpildę visą formą, jos įrankių juostoje viršuje dešinėje paspauskite raudoną šauktuką ir įsitikinkite, kad neliko neužpildytų laukelių ar kitų klaidų. Jei būtų rasta klaidų, pele paspaudę lango apačioje atsiradusį klaidos aprašymą, būsite nukreipti į neužpildytą ar neteisingai užpildytą laukelį. Galiausiai įrankių juostoje, dešiniau, paspauskite „Pateikti deklaraciją“. Jei iki rugpjūčio 20 d. nutartumėte prašymą pakeisti, jį galite tuo pačiu būdu pataisyti ir vėl pateikti.

Galimas ir kitas el. prašymo pateikimo būdas – paspaudus ženklelį, esantį atitinkamoje eilutėje dešiniau už gaublį, atsisiųsti formą .mxfd kartu su duomenų byla .ffdata, kur bus įrašytas Jūsų vardas ir pavardė. Duomenų bylą reiktų baigti pildyti naudojantis nemokama programa „ABBYY eFormFiller“ ir galiausiai EDS puslapio kairėje viršuje paspaudus „Persiųsti failą“ pateikti. Tačiau tai būtų kur kas ilgesnis kelias.

Jei kiltų klausimų ar minčių dėl šio aprašo patobulinimo, parašykite mums.
Paramos gavėjus, kuriems galima skirti savo pajamų mokesčio dalį, galite rasti šiame VMI svetainės puslapyje.

​​Jei kiltų klausimų, rašykite adresu info@ljms.lt

Paramos gavėjus, kuriems galima skirti savo pajamų mokesčio dalį, galite rasti šiame VMI svetainės puslapyje.

Ačiū Jums!

Pagarbiai

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos taryba