© 2018 by Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS).

Įmonės kodas: 195766815

Atsiskaitomoji sąskaita: LT827044060001005579

Paremkite LJMS

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (toliau – LJMS) siekia sukurti geresnes galimybes Lietuvos jauniesiems mokslininkams ir doktorantams dirbti mokslinį darbą Lietuvoje.

 

Rėmėju gali tapti kiekvienas iš Jūsų.

Rėmimo būdų gali būti pačių įvairiausių. Toliau pateiksime keletą iš jų:
  • PayPal;

  • PaySera;

  • banko pavedimu;

  • paskirdami savo sumokėto GPM (gyventojų pajamų mokesčio) dalelę.

Taip Jūs prisidėsite prie Lietuvos mokslo potencialo stiprinimo.

Jei esate PayPal vartotojas, Jums svarbu žinoti:

​Paypal vartotojas: info@ljms.lt

Jei esate PaySera vartotojas, Jums svarbu žinoti:

​Klientas: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Kliento kodas: 195766815
Kliento adresas: J. Basanavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuva.
Sistemos sąskaitos numeris: EVP8610002287353 (LT293500010002287353)

Jei norite atlikti bankinį pavedimą, Jums svarbu žinoti:

​Gavėjas: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

Gavėjo kodas: 195766815
Sąskaitos numeris: LT827044060001005579.

Mokėjimo paskirtis: įrašykite arba Parama arba Narystės mokestis, arba nurodykite konkrečią LJMS veiklą,
pvz., Geriausių disertacijų konkursui.

Arba paskirkite 1-2 procentus savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Kodėl naudinga ir prasminga tai daryti?

Jūs paskirtumėte savo jau sumokėtų pajamų mokesčių dalį organizacijai, kuri skatina jaunimą domėtis mokslu ir siekti mokslininko karjeros. Sprendžia aktualias problemas, susijusias su jaunimo ir jaunojo mokslininko gyvenimu.

Prašymą paskirti iki 2 % savo sumokėto GPM reikia pateikti iki gegužės 1 d. Jį galite pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) nustatyta tvarka pagal šias taisykles (pateiktą prašymą galima patikslinti iki rugpjūčio 20 dienos). Taip Jūs taptumėte mūsų rėmėju, patys nieko neprarasdami.

 

Tai galite padaryti, jei esate:

– dirbę pagal darbo sutartis,

– gavę pajamų iš verslo, kūrybos (autorinių sutarčių, honorarų), sporto ar atlikėjų veiklos, o taip pat individualios veiklos,

– gavę turto pajamų (iš patalpų, automobilių nuomos, dividendų ir kt.).

Tai galite atlikti dviem būdais:

1. Pateikdami VMI aptarnavimo skyriui tiesiogiai arba nusiųsdami į VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu Neravų g. 8, 66257 Druskininkai, ranka užpildytą ir pasirašytą (popierinį) prašymą. Jei teikiate ir metinę pajamų mokesčio deklaraciją, abu dokumentus pateikite kartu.

2. Pateikdami prašymą elektroniniu būdu. Jei su kuriuo nors banku esate sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartį, Valstybinei mokesčių inspekcijai galite pateikti prašymą, pasinaudodami elektronine deklaravimo sistema (EDS).

Toliau pateikiame išsamų aprašymą, kaip pateikti prašymą vienu ir kitu būdu. Iš pirmo žvilgsnio elektroninė procedūra atrodo ilgesnė, tačiau ją sudaro įprasti veiksmai. Kai kuriuos iš jų tereiks atlikti tik vieną kartą (jeigu jau esate EDS vartotojas, visai nereiks). Jei naudojatės elektroninėmis banko paslaugomis, tikrai verta pasinaudoti EDS. Jei el. bankininkyste nesinaudojate, galite sudaryti raštišką deklaracijų teikimo el. būdu sutartį VMI aptarnavimo skyriuje.

Atkreipiame dėmesį, jog tam, kad Jūsų prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį būtų įvykdytas, iki gegužės 1 d. Jūs turite pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją (jei privalote ją pateikti). Pajamų mokesčio deklaracijos formas galite rasti čia, laukelyje „Mokestis“ pasirinkę „Gyventojų pajamų mokestis“ . Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą galite rasti čia.

Popierinio prašymo teikimas

Atsispausdinkite ir užpildykite PDF pavidalo formą FR0512. Ją rasite čia, lentelėje, pažymėtą ženkleliu „PDF“; toje pačioje lentelėje rasite ir pildymo instrukciją. Pildyti reikia DIDŽIOSIOMIS raidėmis, juodu arba tamsiai mėlynu rašalu, kiekvieną raidę/skaitmenį įrašant jam skirtame langelyje. Skyrybos ženklus, jei jų būtų, irgi reikia rašyti atskiruose langeliuose. Nepildomuose laukeliuose nereikia rašyti jokių brūkšnelių ar kitų simbolių.

1 laukelyje įrašykite savo asmens kodą;

2 laukelyje laidinio ar mobiliojo telefono kodą ir numerį. Jei telefono numeris registruotas užsienio valstybėje, prieš skaitmenis įrašykite ženklą „+“;

3V laukelyje vardą (vardus). Jei visi vardai netelpa, įrašykite pirmąjį;

3P laukelyje įrašykite pavardę. Jei visos pavardės netelpa, įrašykite pirmąją;

Jei nesate VMI elektroninio deklaravimo sistemos vartotojas, užpildykite 4 laukelį, jame įrašydami adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ar vietovės pavadinimus), kuriuo pageidaujate gauti korespondenciją;

5 laukelyje įrašykite mokestinį laikotarpį (2018);

6S laukelyje įrašykite ženklą „X“;

Jei remsite dar ir politines partijas, ženklą „X“ įrašykite ir 7S laukelyje.

Dabar užpildykite pirmąją gavėjų sąrašo eilutę.

E1 laukelyje įrašykite skaičių „2“;

E2 laukelyje įrašykite LJMS kodą 195766815;

E3 laukelį palikite tuščią;

E4 laukelyje įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais. Jei kitų vienetų, turinčių teisę gauti paramą, remti neketinate, šiame laukelyje įrašykite skaičių „2,00“, o tolesnes eilutes palikite tuščias;

Jei ketinate LJMS remti ilgiau nei vienerius metus, E5 laukelyje įrašykite laikotarpio pabaigos metus (įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo metų, įrašytų 5 laukelyje). Taip pasielgus, kitais metais prašymo teikti nebereikės.

Jei ketinate remti daugiau gavėjų, užpildykite jiems skirtas eilutes.

Jei remiate politinę partiją, E1 laukelyje įrašykite skaičių „1“, o jei vienetą, turintį teisę gauti paramą – skaičių „2“. Politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi viršyti 1 procento, o vienetams, turintiems teisę gauti paramą, skiriama pajamų mokesčio dalis neturi viršyti 2 procentų. Atkreipiame dėmesį, kad, pradedant 2018 m. mokestiniu laikotarpiu, dar galima paremti vieną ar kelias profesines sąjungas ar jų susivienijimus, jiems skiriant ne daugiau kaip 1 procento pajamų mokesčio dalį. Šiuo atveju 9S laukelyje reikia įrašyti ženklą „X“, o atitinkamos eilutės E1 laukelyje – skaičių „3“.

Jei visi gavėjai viename lape netilpo, užpildykite vieną ar daugiau papildomų lapų, o pagrindinio lapo 8 laukelyje įrašykite papildomų lapų skaičių.

Pagrindinio lapo apačioje, laukelyje „Asmuo, pateikęs prašymą“, pasirašykite bei įrašykite savo vardą ir pavardę.

Užpildytą ir pasirašytą prašymą pateikite VMI kaip jau nurodyta.

Prašymo teikimas elektroniniu būdu

Patogiausia prašymą sudaryti ir pateikti tiesiog VMI svetainėje, nenaudojant jokios papildomos programos. Apsilankykite VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) prisijungimo puslapyje ir pasirinkite prisijungimo būdą, pvz., per savo banką ir pasirinkite „VMI el. paslaugos“. Jei sistema siūlytų, patvirtinkite atnaujintą (ar sudarykite naują, jei jungiatės pirmąsyk) elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Baigę uždarykite sutarties langą. Jei sistema siūlytų atnaujinti kontaktinius duomenis bei nustatymus, padarykite tai. Na o tolesni veiksmai priklauso nuo to, ar paramos prašymą jau esate teikęs anksčiau, ar tai darote pirmą kartą.

Jeigu paramos prašymą jau esate teikęs, kairėje pasirinkite „Pateikti dokumentai ir formos“. Susiraskite paskutinį prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį (lentelėje jis bus viršuje) ir spustelkite pele jo formos kodą (kairysis stulpelis lentelėje). Atsivers dokumento kortelė. Jos apačioje paspauskite „Dokumento duomenys“.

Jei atsivėrusio ankstesnio prašymo kurios nors eilutės E2 laukelyje rasite įrašytą LJMS kodą 195766815, tos eilutės E2 laukelyje rasite metus, ne ankstesnius kaip 2018, o kitiems gavėjams skirtos eilutės irgi atitinka Jūsų dabartinę valią ir parama bus skiriama iki 2018 m. mokestinio laikotarpio, naujo prašymo galite ir neteikti – tiesiog užverti atvertus skirtukus ir baigti darbą.

Tačiau jei ankstesniame prašyme LJMS kodo 195766815 nėra arba parama nebūtų skiriama 2018 m. laikotarpiu, arba apskritai norite ką nors pakeisti, neužverdami atverto ankstesnio prašymo, grįžkite į skirtuką „Pateikto dokumento kortelė“, jo kairėje pasirinkite „Pildyti formą“, o atsivėrusio lango „Pildyti naują formą“ skyrelyje „Dažniausiai pildomos formos“ pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.

Atsivėrusioje lentelėje, stulpelyje „Forma elektroniniam pildymui“, paspauskite mėlyną gaublį. Dabar turite atvertą ankstesnio prašymo peržiūros skirtuką ir naujo prašymo pildymo skirtuką. Iš ankstesnio prašymo perkelkite į naująjį trūkstamus savo asmens duomenis.

Pele spustelkite 5 laukelį, kad atsirastų metai (2018).

Pažymėkite 6S laukelį.

Į E2 laukelį įkelkite LJMS kodą 195766815.

Į E3 laukelį patariame įkelti žodžius „LIETUVOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ SĄJUNGAI“. Tai nebūtina, tačiau ateityje bus patogiau Jums, kai išsyk matysite, kam skiriate paramą.

E4 laukelyje įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais. Jei kitų vienetų, turinčių teisę gauti paramą, remti neketinate, šiame laukelyje įrašykite skaičių „2,00“, o tolesnes eilutes palikite tuščias;

jei ketinate LJMS remti ilgiau nei vienerius metus, E5 laukelyje įrašykite laikotarpio pabaigos metus (įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo metų, įrašytų 5 laukelyje). Taip pasielgus, kitais metais prašymo teikti nebereikės.

Jei remiate ir kitus paramos gavėjus arba partijas, profesines sąjungas ar jų susivienijimus, perkelkite jų duomenis iš ankstesnio prašymo ar užpildykite jiems skirtus laukelius iš naujo, kaip jau nurodyta skyrelyje „Popierinio prašymo teikimas“, atitinkamai pažymėdami 7 ir 9 laukelius.

Jei visiems gavėjams pritrūko vieno puslapio, formos įrankių juostoje viršuje kairėje paspauskite „Įterpti priedą“, pasirinkite „Priedas_FR0512P“ ir paspauskite „Įterpti puslapį“. Šiuo keliu tenka eiti, kadangi dėl pasikeitusios formos FR0512 versijos negalima pildyti naujo prašymo ankstesnio pagrindu.

Jeigu paramos prašymo anksčiau nesate teikęs, jo duomenimis nepasinaudosite. Prisijungę prie EDS ir, jei reikia, atnaujinę savo duomenis, EDS deklaravimo lange, kairėje, išsyk pasirinkite „Pildyti formą“, o atsivėrusio lango „Pildyti naują formą“ skyrelyje „Dažniausiai pildomos formos“ pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. Atsivėrusioje lentelėje, stulpelyje „Forma elektroniniam pildymui“, paspauskite mėlyną gaublį. Užpildykite prašymą kaip jau pasakyta apie pildymą pasinaudojant ankstesnio prašymo duomenimis.

Vienaip ar kitaip užpildę visą formą, jos įrankių juostoje viršuje dešinėje paspauskite raudoną šauktuką ir įsitikinkite, kad neliko neužpildytų laukelių ar kitų klaidų. Jei būtų rasta klaidų, pele paspaudę lango apačioje atsiradusį klaidos aprašymą, būsite nukreipti į neužpildytą ar neteisingai užpildytą laukelį. Galiausiai įrankių juostoje, dešiniau, paspauskite „Pateikti deklaraciją“. Jei iki rugpjūčio 20 d. nutartumėte prašymą pakeisti, jį galite tuo pačiu būdu pataisyti ir vėl pateikti.

Galimas ir kitas el. prašymo pateikimo būdas – paspaudus ženklelį, esantį atitinkamoje eilutėje dešiniau už gaublį, atsisiųsti formą .mxfd kartu su duomenų byla .ffdata, kur bus įrašytas Jūsų vardas ir pavardė. Duomenų bylą reiktų baigti pildyti naudojantis nemokama programa „ABBYY eFormFiller“ ir galiausiai EDS puslapio kairėje viršuje paspaudus „Persiųsti failą“ pateikti. Tačiau tai būtų kur kas ilgesnis kelias.

Jei kiltų klausimų ar minčių dėl šio aprašo patobulinimo, parašykite mums.
Paramos gavėjus, kuriems galima skirti savo pajamų mokesčio dalį, galite rasti šiame VMI svetainės puslapyje.

​​Jei kiltų klausimų, rašykite adresu info@ljms.lt

Paramos gavėjus, kuriems galima skirti savo pajamų mokesčio dalį, galite rasti šiame VMI svetainės puslapyje.

Ačiū Jums!

Pagarbiai

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos taryba