Buvusios LJMS tarybos

2008-2009

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorė nuo 2008 lapkričio 8 d. iki 2009 lapkričio 14 d.

Pirmininkė
Pirmininkė

dr. Vilma Petrikaitė

Vicepirmininkas
Vicepirmininkas

dr. Tomas Žalandauskas

Tarybos narė
Tarybos narė

dr. Dalia Baziukaitė

Tarybos narys
Tarybos narys

dr. Piotras Cimmperman

Tarybos narė
Tarybos narė

Reda Grigutytė

Tarybos narė
Tarybos narė

dr. Ainė Ramonaitė

Tarybos narys
Tarybos narys

Vidas Lekavičius

Revizorė
Revizorė

Ingrida Borisenko

2009-2010

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorius nuo 2009 lapkričio 14 d. iki 2010 spalio 2 d.

Pirmininkė
Pirmininkė

dr. Vilma Petrikaitė

Vicepirmininkas
Vicepirmininkas

dr. Tomas Žalandauskas

Tarybos narė
Tarybos narė

dr. Reda Grigutytė

Tarybos narys
Tarybos narys

dr. Robertas Alzbutas

Tarybos narys
Tarybos narys

dr. Paulius Serafinavičius

Vicepirmininkė
Vicepirmininkė

dr. Diana Meilutytė-Barauskienė

Tarybos narys
Tarybos narys

Mantas Povilaitis

Revizorius
Revizorius

Emilis Urba

2010-2011

LJMS pirmininkas, Taryba ir revizorius nuo 2010 m. spalio 2 d. iki 2011 m. lapkričio 19 d.

Pirmininkas
Pirmininkas

dr. Piotras Cimmperman

Vicepirmininkė
Vicepirmininkė

dr. Diana Meilutytė-Barauskienė

Vicepirmininkas
Vicepirmininkas

dr. Tomas Žalandauskas

Tarybos narė
Tarybos narė

dr. Vilma Petrikaitė

Tarybos narė
Tarybos narė

Tatjana Iznova

Tarybos narys
Tarybos narys

Jurgis Stanaitis

Tarybos narė
Tarybos narė

Greta Žindžiūtė

Revizorius
Revizorius

Emilis Urba

2011-2012

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorius nuo 2011 m. lapkričio 19 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d.

Pirmininkė
Pirmininkė

dr. Vilma Petrikaitė

Tarybos narys
Tarybos narys

dr. Mindaugas Zaremba

Tarybos narė
Tarybos narė

Tatjana Iznova

Tarybos narys
Tarybos narys

Ramojus Reimeris

Tarybos narė
Tarybos narė

Irma Vitonytė

Tarybos narys
Tarybos narys

Vytautas Čepas

Tarybos narė
Tarybos narė

Milena Medineckienė

Revizorius
Revizorius

Emilis Urba

2012-2013

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorius nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. balandžio 13 d.

Pirmininkė
Pirmininkė

dr. Vilma Petrikaitė

Tarybos narys
Tarybos narys

Vaidas Bartusevičius

Tarybos narys
Tarybos narys

Vytautas Čepas

Tarybos narė
Tarybos narė

Lina Murauskaitė

Tarybos narys
Tarybos narys

Ramojus Reimeris

Tarybos narys
Tarybos narys

Aidis Stukas

Tarybos narė
Tarybos narė

Irma Vitonytė

Revizorius
Revizorius

Emilis Urba

2013-2014

LJMS pirmininkas, Taryba ir revizorius nuo 2013 m. balandžio 13 d.

Pirmininkas
Pirmininkas

Ramojus Reimeris

Vicepirmininkė
Vicepirmininkė

dr. Vilma Petrikaitė

Tarybos narė
Tarybos narė

Lina Murauskaitė

Tarybos narė
Tarybos narė

dr. Aurelija Ulbinaitė

Tarybos narys
Tarybos narys

Vytautas Čepas

Tarybos narys
Tarybos narys

Aidis Stukas

Tarybos narys
Tarybos narys

Jurgis Pralgauskis

Revizorius
Revizorius

Emilis Urba

2014-2015

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorius nuo 2014 m. balandžio 26 d.

Pirmininkė
Pirmininkė

Julija Baniukevič

Tarybos narė
Tarybos narė

dr. Milena Medineckienė

Tarybos narys
Tarybos narys

dr. Virginijus Kanapinskas

Tarybos narys
Tarybos narys

Aidis Stukas

Tarybos narys
Tarybos narys

dr. Andrius Puksas

Tarybos narys
Tarybos narys

Giedrius Gecevičius

Tarybos narys
Tarybos narys

Augustinas Rotomskis

Revizorius
Revizorius

Emilis Urba

2015-2016

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorius nuo 2015 m. gegužės 16 d.

Pirmininkė
Pirmininkė

dr. Milena Medineckienė

Revizorius
Revizorius

Emilis Urba

Tarybos narys
Tarybos narys

dr. Andrius Puksas

Tarybos narė
Tarybos narė

Dalia Karlaitė

Tarybos narys
Tarybos narys

Darius Laurinavičius

Tarybos narys
Tarybos narys

Giedrius Gecevičius

Tarybos narys
Tarybos narys

Augustinas Rotomskis

Tarybos narė
Tarybos narė

Aistė Pupininkaitė

2016-2017

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorius nuo 2016 m. gegužės mėn.

Pirmininkė
Pirmininkė

dr. Milena Medineckienė

Revizorius
Revizorius

Aidis Stukas

Tarybos narė
Tarybos narė

Aušra Balsytė

Tarybos narė
Tarybos narė

Julija Baniukevič

Tarybos narė
Tarybos narė

Dalia Karlaitė

Tarybos narė
Tarybos narė

Dovilė Kurpytė

Tarybos narys
Tarybos narys

Darius Laurinavičius

Tarybos narė
Tarybos narė

Salomėja Lukaitė

Tarybos narys
Tarybos narys

dr. Andrius Puksas

2017-2018

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorius nuo 2017 m. gegužės 14 d.

Pirmininkė
Pirmininkė

dr. Milena Medineckienė

Vice pirmininkas
Vice pirmininkas

Andrius Puzas

Vice pirmininkė
Vice pirmininkė

Dovilė Kurpytė

Revizorius
Revizorius

Emilis Urba

Tarybos narė
Tarybos narė

Dalia Karlaitė

Tarybos narys
Tarybos narys

Darius Laurinavičius

Tarybos narys
Tarybos narys

Mantas Lipnickas

Tarybos narė
Tarybos narė

Salomėja Lukaitė

2018-2019

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorius nuo 2018 m. birželio 16 d.

Dovilė Kurpytė
Dovilė Kurpytė

Pirmininkė Baigė elektronikos inžinerijos (VGTU) ir vadybos ir verslo administravimo (VU) bakalauro ir informatikos inžinerijos (VGTU) magistro studijas. Šiuo metu yra elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantė. Aktyviai dalyvauja mokslo veikloje, vykdo pedagoginę veiklą, dalyvauja visuomeninėje veikloje, skatina mokslo populiarinimą. IEEE Lietuvos skyriaus Moterų inžinerijoje skyriaus kūrėja ir pirmininkė. LJMS geriausių disertacijų konkurso koordinatorė

Salomėja Vanagienė
Salomėja Vanagienė

Vicepirmininkė, Tarybos narė Baigusi Lietuvos edukologijos universiteto geografijos bakalaurą ir įgijusi mokytojo ir turizmo vadybininkės kvalifikaciją ir fizinės geografijos magistrą. Šiuo metu dirba Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo ir plėtros prorektoriaus padėjėja. Aktyviai veikia mokslo populiarinimo veikloje.

Emilis Urba
Emilis Urba

Revizorius​ Buvęs LJMS Tarybos sekretorius, o dabar - garbės narys ir revizorius, taip pat Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys. Fizikas, dirba Fizinių ir technologijos mokslų centre.

Dalia Karlaitė
Dalia Karlaitė

Tarybos narė​ Ekonomikos mokslo krypties doktorantė. Vykdo mokslinę ir pedagoginę veiklas, dėsto Vilniaus kolegijoje. Organizuoja nacionalinius ir tarptautinius mokslo renginius, kvalifikaciją kelia Lietuvoje ir užsienyje. LJMS Lietuvos jaunųjų mokslininkų forumo koordinatorė.

Jonas Klevas
Jonas Klevas

Tarybos narys Fizinių mokslų daktaras (fizika, Vilniaus universitetas), Vilniaus universiteto mokslo darbuotojas (astrofizika). Vilniaus universiteto Studentų atstovybės alumnas, 13 metų visuomeninės veiklos patirtis. Aktyviai užsiima moksline veikla, mokslo populiarinimu, domisi mokslo politika. Niekada nejuokauja.

Mantas Lipnickas
Mantas Lipnickas

Tarybos narys​ Vilniaus Gedimino technikos universiteto informacinių technologijų magistras. Aktyviai domisi informacinėmis technologijomis. Organizuoja įvairius renginius, dalyvauja visuomeninėje veikloje. LJMS geriausių disertacijų konkurso koordinatorius.

Sonata Juciutė
Sonata Juciutė

Tarybos narė 2013 m. apgintas chemijos inžinerijos magistras. Su papildomai įgytu mokytojo laipsniu, vykdoma visuomeninė švietėjiška veikla: „chemija vaikams“. nuo 2017 m. atliekami moksliniai tyrimai doktorantūros studijose. Kryptingai dirbama mokslo politikos ir mokslininkų tarptautiškumo skatinimo kryptimi. Domimasi kosmoso sritimi.

Tomas Šinkūnas
Tomas Šinkūnas

Tarybos narys Baigęs magistro studijas KU Leuven universitete Belgijos Karalystėje. Šiuo metu yra filosofijos doktorantas Vytauto Didžiojo Universitete. Domisi aukštojo mokslo politika, doktorantų stipendijų klausimu.

2019-2020

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorius nuo 2019 m. balandžio 25 d.

Salomėja Vanagienė
Salomėja Vanagienė

Pirmininkė Baigusi Lietuvos edukologijos universiteto geografijos bakalaurą ir fizinės geografijos magistrą. Įgijusi mokytojo ir turizmo vadybininkės kvalifikaciją. Doktorantė Gamtos tyrimų centre - ekologija ir aplinkotyra. 2019 m. balandį išrinkta į EURODOC administracija (Project officer). LJMS koordinuoja Idėjų kalvę, projektų ir tyrimų darbo grupes.

Sonata Juciutė
Sonata Juciutė

Vicepirmininkė, Tarybos narė 2013 m. apgintas chemijos inžinerijos magistras. Su papildomai įgytu mokytojo laipsniu, vykdoma visuomeninė švietėjiška veikla: „chemija vaikams“. nuo 2017 m. atliekami moksliniai tyrimai doktorantūros studijose. Kryptingai dirbama mokslo politikos ir mokslininkų tarptautiškumo skatinimo kryptimi. Domimasi kosmoso sritimi. LJMS koordinuoja Geriausios disertacijos ir Geriausių magistrinių darbų konkursus, Viešąsias diskusijas.

Emilis Urba
Emilis Urba

Revizorius​ Buvęs LJMS Tarybos sekretorius, o dabar - garbės narys ir revizorius, taip pat Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys. Fizikas, dirba Fizinių ir technologijos mokslų centre.

Dalia Karlaitė
Dalia Karlaitė

Tarybos narė​ Ekonomikos mokslo krypties doktorantė. Vykdo mokslinę ir pedagoginę veiklas, dėsto Vilniaus kolegijoje. Organizuoja nacionalinius ir tarptautinius mokslo renginius, kvalifikaciją kelia Lietuvoje ir užsienyje. LJMS Lietuvos jaunųjų mokslininkų forumo koordinatorė.

Jonas Klevas
Jonas Klevas

Tarybos narys Fizinių mokslų daktaras (fizika, Vilniaus universitetas), Vilniaus universiteto mokslo darbuotojas (astrofizika). Vilniaus universiteto Studentų atstovybės alumnas, 13 metų visuomeninės veiklos patirtis. Aktyviai užsiima moksline veikla, mokslo populiarinimu, domisi mokslo politika. Niekada nejuokauja.

Edita Leonavičienė
Edita Leonavičienė

Tarybos narė​ ​ Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto socialinių mokslų krypties doktorantė. Po 10-ies metų darbo JAV ir kitose užsienio šalyse, gryžusi į Lietuvą, apsigynė "Organizacijų vadybos" magistro laipsnį. Užsiima moksline veikla, dėsto VGTU, domisi daugiakultūriškumu, derybų strategijomis, savanoriauja visuomeniniuose projektuose.

Andrius Puzas
Andrius Puzas

Tarybos narys Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto absolventas, Fizikos fakulteto Alumni narys bei jos pirmininkas (2013-2014 m.). Aktyviai domisi ir dalyvauja vykstant aukštojo mokslo pertvarkai siekiant išlaikyti bei sukurti palankias sąlygas jauniesiems mokslininkams kurti Lietuvoje.

Julija Gavėnaitė-Sirvydienė
Julija Gavėnaitė-Sirvydienė

Tarybos narė​ ​ Įgijusi finansų ekonomikos bakalaurą ir verslo sistemų magistrą. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys - finansinis perdraudimas ir kibernetinių rizikų valdymas. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, mokslinėse konferencijose. Domisi intelektine ekonomika, psichologija.

2020-2021

LJMS pirmininkė, Taryba ir revizorius nuo 2020 m. birželio 17 d.

Salomėja Vanagienė
Salomėja Vanagienė

Pirmininkė Baigusi Lietuvos edukologijos universiteto geografijos bakalaurą ir fizinės geografijos magistrą. Įgijusi mokytojo ir turizmo vadybininkės kvalifikaciją. Doktorantė Gamtos tyrimų centre - ekologija ir aplinkotyra. 2019 m. balandį išrinkta į EURODOC administracija (Project officer). LJMS koordinuoja Idėjų kalvę, projektų ir tyrimų darbo grupes.

Emilis Urba
Emilis Urba

Revizorius​ Buvęs LJMS Tarybos sekretorius, o dabar - garbės narys ir revizorius, taip pat Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys. Fizikas, dirba Fizinių ir technologijos mokslų centre.

Tadas Dambrauskas
Tadas Dambrauskas

Tarybos narys. 2019 m. KTU įgijo chemijos inžinerijos mokslo krypties daktaro laipsnį. Šiuo metu dirba KTU lektoriumi. Pagrindinis tyrimų laukas susijęs su funkcinių silikatinių medžiagų sinteze, jų savybių tyrimais ir taikymu. Be mokslinės ir pedagoginės veiklos, aktyviai dalyvauja mokslo populiarinimo projektuose.

Rasa Tumaševičiūtė
Rasa Tumaševičiūtė

Tarybos narė 2018 m. apgintas Aplinkos inžinerijos magistras VGTU (Cum Laude). Nuo 2018 m. atliekami tyrimai doktorantūros studijose Ekologijos ir aplinkotyros kryptyje. Kryptingai dirbama mokslo populiarinimo ir bendradarbiavimo skatinimo kryptimi. Ilgametė patirtis atstovaujant studentus studijų komitetuose ir Taryboje. Aktyviai užsiima žaliųjų inovacijų populiarinimu, visuomenine švietėjiška veikla. Domisi aplinkos, žemės ūkio ir švietimo politika – konsultuoja žiedinės ekonomikos, bioeko

Evelina Voronovič
Evelina Voronovič

Tarybos narė​ ​ Biofizikos mokslo krypties doktorantė. Vykdo mokslinę ir pedagoginę veiklas, dėsto Vilniaus Gedimino technikos universitete. LJMS geriausių magistrinių darbų konkurso koordinatorė

Gintarė Kručaitė
Gintarė Kručaitė

Tarybos narė​ Technologijos mokslų (medžiagų inžinerija) mokslų daktarė (Kauno technologijos universitetas). 2017 m. LJMS „Geriausios 2017 m. disertacijos“ konkurso laureatė. Aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje. Mokslinių interesų sritys: technologijos mokslai, organinė sintezė, organinė elektronika.

Dalia Karlaitė
Dalia Karlaitė

Tarybos narė​ Ekonomikos mokslo krypties doktorantė. Vykdo mokslinę ir pedagoginę veiklas, dėsto Vilniaus kolegijoje. Organizuoja nacionalinius ir tarptautinius mokslo renginius, kvalifikaciją kelia Lietuvoje ir užsienyje. LJMS Lietuvos jaunųjų mokslininkų forumo koordinatorė.

Jonas Klevas
Jonas Klevas

Tarybos narys Fizinių mokslų daktaras (fizika, Vilniaus universitetas), Vilniaus universiteto mokslo darbuotojas (astrofizika). Vilniaus universiteto Studentų atstovybės alumnas, 13 metų visuomeninės veiklos patirtis. Aktyviai užsiima moksline veikla, mokslo populiarinimu, domisi mokslo politika. Niekada nejuokauja.