LJMS darbo grupės

 

Mokslo politikos grupė

Koordinatorė

Jovita Žėkaitė

Networking Event
Water Purification Treatment

Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupė

Koordinatorė

Rasa Tumaševičiūtė

 

Viešųjų ryšių

Koordinatorius

Desk and Stationery
Sunrise

 

Tyrimų / projektų darbo grupė

Koordinatorius

 

Įtraukios visuomenės kūrimas didinant Pagalbinių Technologijų prieinamumą

Koordinatorė Ilona Ogurcova

LJMS DG Įtrauki visuomenė.jpg
Bear

 

Vieta TAVO darbo grupei

Koordinatorius