LJMS darbo grupės

 

Mokslo politikos / Politinių procesų koordinavimas

Koordinatorė

Vaida Kirkliauskaitė

Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupė

Koordinatorė

Rasa Tumaševičiūtė

 

Viešųjų ryšių

Koordinatorius

 

Tyrimų / projektų darbo grupė

Koordinatorius

 

Įtraukios visuomenės kūrimas didinant Pagalbinių Technologijų prieinamumą

Koordinatorė Ilona Ogurcova

 

Vieta TAVO darbo grupei

Koordinatorius