© 2018 by Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS).

Įmonės kodas: 195766815

Atsiskaitomoji sąskaita: LT827044060001005579

Geriausios disertacijos

Idėja

Projektu siekiama skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą.

Darbų pateikimo tvarka

Panašiai, kaip ir Nobelio premijų laureatų atrankoje, patys autoriai savo darbų apdovanojimams laimėti teikti negali. Pretendentai apdovanojimams turi būti pastebėti, surasti ir pasiūlyti kolegų: doktorantų bei patyrusių mokslininkų.

Projekto organizacinis komitetas, surinkęs ir peržiūrėjęs visus pasiūlymus, informuoja kandidatus apie tai, kad jų disertacijos buvo pasiūlytos apdovanojimams. Kandidatai, sutikę dalyvauti konkurse, organizaciniam komitetui turi pristatyti savo disertacijų ir jų santraukų elektroninius variantus (pdf formatu). Visi kandidatai informuojami apie I–ojo etapo komisijos atrankos rezultatus.

Apdovanojimams už geriausias disertacijas laimėti darbų atranka vykdoma dviem etapais.

I-asis etapas

I –ame etape kiekvienas ekspertas vertina disertacijas individualiai. Vertintojas atsižvelgia į vertinimo kriterijus ir siūlo/nesiūlo darbą sekančiam vertinimo etapui.

II-asis etapas

II-ajame etape vertinamos I-ajame etape atrinktų geriausių autorių disertacijos.  II-ojo etapo vertinimo komisijos posėdyje vertintojai bendrai aptaria disertacijas. Vertintojai atsižvelgia į I-ojo etapo komisijos narių įvertinimus. Konsensuso būdu įvertinus visas II-ajam etapui pateiktas disertacijas, posėdžio komisijos nariai išrenka po vieną geriausią disertaciją kiekvienai nominacijai.

Darbų vertinimas
Vertinimo kriterijai

„Geriausia“ šiame konkurse reiškia moksliškiausia. Disertacijas vertins kompetentingi ekspertai – patyrę Lietuvos ir užsienio mokslininkai, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

  • mokslinių tyrimų svarba ir vertė,

  • išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis),

  • inovatyvi ir tinkamai parinkta tyrimų metodologija,

  • tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas,

  • tyrimų rezultatų publikavimas,

  • disertacijos ir santraukos apipavidalinimas, aiškumas, taisyklingumas,

  • disertacijos originalumas,

  • tarpdisciplininiškumas.

Kalendorius
  • Darbai, pretenduojantys į geriausių disertacijų apdovanojimus, siūlomi nuo 2019 m. sausio 15 d. iki kovo 1 d.

  • Apdovanojimų ceremonija numatoma 2019 m. IV ketvirtyje.

 

Kviečiame ir Jus būti šio konkurso rėmėjais.

Kontaktinis asmuo:

Sonata Juciutė el. p. sonata.juciute@gmail.com, tel. 8 62 289 072

Konkurso rėmėjai 2018 metais
Pagrindinis partneris:
Pagrindinis rėmėjas:
Rėmėjai: