My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Impact of physical geographical factors on the sustainability of South Baltic seaside resorts

More

Kibernetinio saugumo valdymo modelis elektroniniams rinkimams įgyvendinti

More

Azoto trąšų mokesčio poveikio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų vertinimas

More

„Kolektyvinių kreditorių teisių įgyvendinimas įmonių bankroto procese“

More

Žinojimas, kurį menininkas turi savo žinioje: septyni žymėlapiai

More

Antigrybinės medžiagos Botrytis cinerea biokontrolei

More

OBELŲ BIOLOGINIO POTENCIALO OPTIMIZAVIMAS AGROTECHNOLOGINĖMIS PRIEMONĖMIS

More

"Diabetas ir vėžys Lietuvoje: epidemiologinė situacija, šių ligų tarpusavio sąsajos ir jų svarba ligų klinikinei kontrolei "

More

DISTRIBUTED SENSING FOR SERVICEABILITY ANALYSIS OF REFORCED CONCRETE STRUCTURES; IŠTISINIO DEFORMACIJŲ MATAVIMO TAIKYMAS GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ TINKAMUMO ANALIZEI

More

Molekulinių mechanizmų tyrimai ląstelėse, sąveikaujančiose su dirbtiniais karkasais

More

Understanding internal cell coordination during migration

More

Accuracy of Digital Implant Impressions and Implant-Supported Restorations: In Vitro and In Vivo Assessments

More