My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Pakopinio netiesiškumo įtaka femtosekundinio optinio parametrinio osciliatoriaus charakteristikoms.

More

Elektroencefalogramu ̨ analizės metodu ̨tyrimas

More

Japonijos kraštutinės dešinės raida ir formos: konservatyviųjų aktyvistų atvejis

More

MOKESČIŲ SISTEMOS OPTIMIZAVIMAS DERINANT ŠEIMOS ŪKIŲ IR VALDŽIOS INTERESUS ŽEMĖS ŪKYJE

More

Aukšto našumo pavienių ląstelių sekoskaita ir analizė

More

GRINDŽIAMOJI SAVAIMINIO MOKYMOSI „ŠVYTUOKLĖS“ TEORIJA: NE GIMINAITĮ VAIKĄ GLOBOJANČIŲ ŠEIMŲ PATIRTIS

More

Magnetinių geležies oksido nanodalelių paviršiaus dekoravimo aukso nanokompozitais tyrimas

More

Vaizdinės greito vartojimo produktų reklamos elementų įtakos vartotojų elgsenai modeliavimas

More

Karbazolo ir hidrazono fragmentus turinčios skyles transportuojančios medžiagos: sintezė, savybės ir pritaikymas perovskitiniuose saulės elementuose

More

Kultūrinės atminties vaidmuo urbanistinio palikimo adaptuoto pakartotinio naudojimo strategijose: modernizmo architektūroje teminis tyrimas" (The Role of Cultural Memory in the Strategies of Adaptive Re-use of Built Heritage: a Case Study of the Modern Movement)

More

Organinių puslaidininkių, skirtų organiniams šviesos diodams, tyrimai

More

Žmogaus mieloidinės leukemijos ląstelių molekulinių mechanizmų tyrimai panaudojant naujus epigenetinius ir metabolinius reguliatorius

More