Mokslo politikos grupė

 

Darbo grupės tikslas: atstovauti doktorantus ir jaunuosius mokslininkus sprendžiant studijų bei tyrimų organizavimo kokybės, mokslo finansavimo, karjeros planavimo klausimus. Identifikuoti problemas, teikti pasiūlymus Vyriausybei ir aukštojo mokslo institucijoms.

 

Uždaviniai:

  1. Išanalizuoti dabartinę situaciją, surinkti galiojančius teisės aktus ir sekti jų pakeitimus.

  2. Sukurti informacinį tinklą. Kur jaunieji mokslininkai rastų informaciją apie bendrą mokslo finansavimo bei karjeros galimybių akademiniame sektoriuje struktūrą.

  3. Atlikti apklausą, identifikuoti esančias problemas, susisteminti jas pagal mokslo sritis, aktualumą. Sukurti platformą, kur jaunieji mokslininkai galėtų kreiptis, pristatyti problemas, pasiūlymus.

  4. Sukurti ilgalaikę ir trumpalaikę mokslo politikos grupės strategiją, darbų planą metams ir išrinkti atsakingus asmenis.

  5. Rengti diskusijas ir apklausas siekiant surinkti kuo daugiau duomenų bei išgryninti daugumos požiūrį į siūlomus sprendimus.

  6. Raštų rengimas su pasiūlymais bei siuntimas atsakingoms institucijoms siekinat informuoti bei dalyvauti priimant sprendimus.

  7. Informuoti bendruomenę apie vykdomą strategiją, iškeltų klausimų būseną bei pasiektus rezultatus.

 

Mokslo politikos grupės siekis 2021 m. sutelkti jaunųjų mokslininkų bendruomenę bei parodyti, kad kartu savo tikslų galime pasiekti greičiu, lengviau ir konstruktyviau. Kalbėkime, kad būtume išgirsti.

Kviečiu prisijungti! Rašyk - info@ljms.lt

© 2018 by Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS).

Įmonės kodas: 195766815

Atsiskaitomoji sąskaita: LT827044060001005579