Mokslo politikos grupė

 

Darbo grupės tikslas: atstovauti doktorantus ir jaunuosius mokslininkus sprendžiant studijų bei mokslinių tyrimų organizavimo ir vykdymo kokybės, mokslinių tyrimų finansavimo, karjeros planavimo klausimus. Identifikavus problemas ir jų galimus sprendimo būdus, teikti pasiūlymus atsakingoms institucijoms.

Uždaviniai:

  1. Sukurti trumpalaikę (vieneri metai) ir ilgalaikę (treji metai) mokslo politikos grupės strategiją.

  2. Išanalizuoti esamą situaciją, atsžvelgiant į mokslo politiką apibrėžiančius teisės aktus, iki šiol atliktus mokslinius tyrimus ir doktorantų bei jaunųjų mokslininkų nuomonę.

  3. Identifikuoti doktorantams ir jauniesiems mokslininkams kylančiasproblemas, susijusias su studijomis, moksliniais tyrimais, karjeros planavimu. Gautą informaciją susisteminti ir klasifikuoti pagal aktualumą. Sukurti platformą, kurioje doktorantai ir jaunieji mokslininkai galėtų kreiptis, pristatyti problemas, pateikti pasiūlymus.

  4. Sukurti informacinį tinklą, kuriame doktorantai ir jaunieji mokslininkai galėtų susipažinti su bendra studijų ir mokslinių tyrimų finansavimo bei karjeros galimybių struktūra, galėtų dalintis patirtimi ir naujienomis.

  5. Teikti pasiūlymus ir informacija susijusia su doktorantų ir jaunųjų mokslininkųveikla ir kylančiais išsūkiais atsakingoms institucijoms, dalyvauti priimant sprendimus.

  6. Informuoti bendruomenę apie mokslo politikos grupės vykdomą strategiją, suformuluotų probleminių klausimų sprendimo eigą bei pasiektus rezultatus.

 

Mokslo politikos grupės siekis 2021 m. -  sutelkti jaunųjų mokslininkų bendruomenę bei parodyti, kad kartu savo tikslų galime pasiekti greičiau, lengviau ir konstruktyviau.

Kviečiu prisijungti! Rašyk - info@ljms.lt

--------------------------------------------------------------------------------------