Įtraukios visuomenės kūrimas didinant Pagalbinių Technologijų prieinamumą 

 

Darbo grupės tikslas – įgalinti jaunuosius mokslininkus, dirbančius įtraukios visuomenės klausimais, skleisti savo tyrimų informaciją, kurti naujas mokslines grupes ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

Užduotys:

 • informacijos sklaida t. y. jaunųjų mokslininkų darbų viešinimas per pristatomuosius renginius;

 • darbo grupės narių įtraukimas į seimo komitetus, pakomitečius ir ministerijų formuojamas darbo grupes ir komisijas;

 • naujų mokslinių grupių, kurios atlieptų įtraukios visuomenės formavimo kursą, formavimas ir kūrimas;

 • jaunieji mokslininkai – pagrindiniai ekspertai ruošiant visos valstybės mastu taikomus tyrimus neįgaliųjų asmenų integracijos visuomenėje ir aktyvaus senėjimo tematika: socialinė, sveikatos priežiūros, švietimo, ekonominė ir teisinė plotmė;

 • darbai savivaldybėse, vyriausybėje ir ministerijose, susiję su integralios visuomenės kūrimu (neįgaliųjų integracija ir aktyvus senėjimas) privalo būti atliekami įtraukiant bent vieną atitinkamos srities jaunąjį mokslininką. Neįgyvendinus šio aspekto darbai yra traktuojami kaip niekiniai.

Darbai:

 • Sklaidos renginiai, siekiant kuo plačiau paskleisti informaciją apie jaunųjų mokslininkų darbus įtraukios visuomenės tematikoje (neįgaliųjų asmenų įntegracija, socialinė ir medicininė reabilitacija, pagyvenusių asmenų savarankiškumo didinimas).

 • Raštų siuntimas atitinkamoms ministerijoms ir seimo komitetams dalinantis savo sukauptomis žiniomis ir patariant dėl tinkamiausių sprendimų.

 • Tinkamiausių formų paieška naujų mokslinių komandų formavimui.

 

Lietuvos jaunieji mokslininkai – vieni iš geriausių įtraukios visuomenės kūrimo per pagalbinių technologijų prieinamumo didinimą ekspertai visoje ES.

Kviečiu prisijungti ir kurti įtraukią visuomenę visame pasaulyje kartu!

Jei turi idėjų susiek info@ljms.lt

 

Kviečiam prisijungti su naujomis idėjomis!​

LJMS DG Įtrauki visuomenė.jpg

Ar Žinojai?

​Šiame paveikslėlyje parodyta 16 infografikos ženklų, kurios reiškia:

 1. Žmogus su vaikštyne

 2. Žmogus su pažeista koja ir ramentais

 3. žmogus su vaikščiojimo lazdele

 4. žmogus sėdintis neįgaliojo vežimėlyje su kitu lydinčiu asmeniu 

 5. ausis perbraukta brūkšniu ( klausos negalios simbolis)

 6. žmogus (pažeistos koja ir ranka) gulintis lovoje 

 7. tamsus akiniai (regos negalios simbolis)

 8. rankos rodančios begalybės ženklą (gestų kalbos simbolis) 

 9. žmogus su aprišta ranka užtvirtinta ant kaklo

 10. žmogus su baltąją lazdele 

 11. žmogus su šuniuku - asistentu

 12. žmogus su blauzdos protezu

 13. žmogus su neįgaliojo vežimėliu važiuojantis įkalne savarankiškai 

 14. mygtukus spadžianti ranka (komunikacijos simbolis)

 15. žmogus laisvai ir savarankiškai judantis neįgaliojo vežimėliu savarankiškai 

 16. veidelis su trim taškais (be emocijų) (psichikos negalios simbolis)