top of page

Komanda

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos veiklą organizuoja taryba ir jos pirmininkas (-ė). Jos nariai išrenkami visuotinio susirinkimo metu.

2022–2023 m. LJMS tarybos nariai:

Jovita Žėkaitė.webp
Jovita Žėkaitė-Maconko

Pirmininkė

 

Nuo 2018 m. yra sociologijos/kriminologijos doktorantūros studentė Vilniaus universitete. Nuo 2022 m. rugsėjo – lektorė Vilniaus universitete. Tyrinėja destruktyvias komunikacijos formas internete, patyčios. Yra sukaupusį patirtį mokslinių projektų valdymo srityje. Yra viena iš LJMS Geriausių magistro darbų konkurso organizatorių bei Mokslo politikos grupės narė.

Aurelijus Rinkevičius.webp
Aurelijus Rinkevičius

Tarybos narys​

Mokslo daktaro disertaciją dalelių fizikos kryptyje apgynė Floridos universitete (University of Florida), 2015-2019 m. atliko podaktarinę stažuotę Kornelio universitete (Cornell University). Daug metų tyrė Higso bozoną CERNe bei kūrė
dalelių detektorius CMS eksperimento reikmėms, dabar tęsia darbus Vilniaus universitete. Šiuo metu koordinuoja CERN veiklas Lietuvoje

Karolina Bagdonė_edited.webp
Karolina Bagdonė

Tarybos narė​

 

2017-2022 m. humanitarinių mokslų srities jungtinės Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantūros studentė, nuo 2022 m. rugsėjo jaunoji mokslo darbuotoja Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Tyrinėja Vakarų literatūrą ir europietiškumo sampratą sovietmečiu. Daugiau nei 5 metus dirba su komunikacijos, leidybos, vertimo ir IT projektais. LJMS koordinuoja komunikaciją, vykdo su doktorantų padėties gerinimu susijusius projektus. 

Artiom Magomedov.webp
Artiom Magomedov

Tarybos narys

 

Chemijos mokslų daktaras (2020, Kauno Technologijos Universitetas). Geriausios disertacijos konkurso laureatas. Fulbright (University of Colorado Boulder) ir DAAD (Helmholtz-Zentrum Berlin) stipendiatas. Kuria naujas organines medžiagas pažangioms technologijoms. Gyvenimo kredo - "Ir Kaune galima gyventi".

1.Komanda_Salomėja Vanagienė.JPG
Salomėja Vanagienė

Tarybos narė

Baigusi Lietuvos edukologijos universiteto geografijos bakalaurą ir fizinės geografijos magistrą. Įgijusi mokytojo ir turizmo vadybininkės kvalifikaciją. LJMS koordinuoja Geriausia disertacija 2020 konkursą.

Vaida Kirkliauskaite.webp
Vaida Kirkliauskaitė

Tarybos narė​

 

Fizinių mokslų krypties, geologijos doktorantė Vilniaus universitete. Tyrinėja Varėnos geležies rūdos telkinio bei retųjų žemių elementų, fosforo mineralizacijos kilmę ir ekonominį potencialą Pietų Lietuvoje. Vykdo mokslinę bei pedagoginę veiklą Vilniaus universitete. Organizuoja Lietuvos geomokslų olimpiadą, dalyvauja ugdymo plėtroje, nagrinėjant pedagogikos teorijas bei aktyvaus mokymo metodų taikymą.

Rasa Tumaševičiūtė_JPG.webp
Rasa Tumaševičiūtė

Tarybos narė

 

2018 m. apgintas Aplinkos inžinerijos magistras VGTU (Cum Laude). Nuo 2018 m. atliekami tyrimai doktorantūros studijose Ekologijos ir aplinkotyros kryptyje. Kryptingai dirbama mokslo populiarinimo ir bendradarbiavimo skatinimo kryptimi. Ilgametė patirtis atstovaujant studentus studijų komitetuose ir Taryboje. Aktyviai užsiima žaliųjų inovacijų populiarinimu, visuomenine švietėjiška veikla. Domisi aplinkos, žemės ūkio ir švietimo politika – konsultuoja žiedinės ekonomikos, bioekonomikos klausimais suinteresuotąsias puses.

jk - Copy.webp
Jonas Klevas

Revizorius

Fizinių mokslų daktaras (fizika, Vilniaus universitetas), Vilniaus universiteto mokslo darbuotojas (astrofizika). Vilniaus universiteto Studentų atstovybės alumnas, 13 metų visuomeninės veiklos patirtis. Aktyviai užsiima moksline veikla, mokslo populiarinimu, domisi mokslo politika. Niekada nejuokauja.

Darbo grupės

Kviečiame LJMS narius dalyvauti skirtingų darbo grupių veikloje

Networking Event.webp
Mokslo politikos

Atstovauti doktorantus ir jaunuosius mokslininkus sprendžiant studijų bei mokslinių tyrimų organizavimo ir vykdymo kokybės, mokslinių tyrimų finansavimo, karjeros planavimo klausimus.

Water Purification Treatment.webp
Žaliojo kurso

Įgalinti jaunuosius mokslininkus, dirbančius klimato kaitos klausimais, skleisti savo tyrimų informaciją, kurti naujas mokslines grupes ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

LJMS DG Įtrauki visuomenė.webp
Įtraukios visuomenės kūrimo

Įgalinti jaunuosius mokslininkus, dirbančius įtraukios visuomenės klausimais, skleisti savo tyrimų informaciją, kurti naujas mokslines grupes ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

bottom of page