Mes esame asociacija, kuri vienija ir atstovauja Lietuvos doktorantus, jaunuosius mokslininkus ir tyrėjus. 

Mūsų tikslas:

 • Rūpintis jaunų mokslininkų profesiniu pasirengimu, remti jų kūrybinę veiklą.

 • Sudaryti palankias sąlygas perimti pažangiausią pasaulio mokslo patyrimą.

 • Kurti tarpinstitucinę ir tarpdisciplininę Lietuvos jaunųjų mokslininkų bendruomenę.

 • Kurti atvirą ir palankią mokslo vystymuisi aplinką, orientuojančią į pasaulinį mokslinių tyrimų lygį.

 • Didinti mokslo savarankiškumą ir atsakomybę.

 • Formuoti visuomenės palankumą mokslui.

LJMS_LR_Prezidenta_2019.jpg

Mes siekiame:

 • Vykdyti mokslinę – tiriamąją veiklą.
 • Vykdyti švietėjišką bei mokslo populiarinimo veiklą masinėse informacijos priemonėse.

 • Organizuoti seminarus, konferencijas, viešas diskusijas ir kitus renginius.

 • Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, asociacijomis bei privačiais
  asmenimis.

 • Prisidėti prie švietimo ir mokslo sistemos kūrimo ir plėtotės.

 • Organizuoti švietėjiškus, kultūrinius konkursus, skirti premijas.

 • Bendradarbiauti su Lietuvos mokymo įstaigomis (universitetais, bendrojo lavinimo mokyklomis), kultūros įstaigomis (bibliotekomis, muziejais, kultūros centrais ir t. t.), mokslo įstaigomis.

 • Bendradarbiauti su kitų valstybių jaunais mokslininkais, jų organizacijomis.

 • Dalyvauti tarptautinių organizacijų bei programų veikloje.

 • Organizuoti seminarus, mokymosi, kvalifikacijos kėlimo kursus, vykdyti kitą švietėjišką veiklą.

Įstatai
Bendradarbiavimas
eurodoc-logo-web3.png

EURODOC - Europos doktorantų ir jaunųjų mokslininkų taryba vienijanti 32 nacionalines doktorantų asociacijas Europos Sąjungoje ir Europos Taryboje. 

lijot_color.png

LiJOT - didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas. LJMS  dalyvauja stebėtojo statusu.