Magistro baigiamųjų darbų konkursas

Konkursu siekiama skatinti magistrantus ruošti aukšto lygio baigiamuosius darbus, skatinti tarpsektorinį, tarpinstitucinį, tarpkryptinį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos magistrantų motyvaciją rinktis mokslininko karjerą. Plačiau apie konkursą.

Darbus apdovanojimams bus galima siūlyti nuo 2017 m. birželio 1d. iki liepos 1 d. fakultetų atstovams

Informacija apie magistro baigiamojo darbo autorių
 
 
Informacija apie baigiamąjį darbą
Informacija apie siūlymą pateikiantį asmenį
Magistro baigiamojo darbo įkėlimas
Max. dydis: 10000kb Plėtiniai: pdf,doc,docx,odt

1 Tuo atveju, jeigu iš fakulteto būtų pasiūlyti keli darbai tai pačiai nominacijai, organizatoriai suderinę su fakulteto dekanu priims tik vieną siūlomą baigiamąjį darbą.