Projektų archyvas

Projektas įgyvendinamas Kauno technologijos universiteto kartu su partneriais: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos mokslo periodikos asociacija ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija.

Projekto tikslas - supažindinti jaunuosius mokslininkus su atviros prieigos idėja ir iniciatyvomis, skatinti juos tapti aktyviais atviros prieigos gynėjais.

Tikslas – skatinti LJMS veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais bei dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms išspręsti.

Projektas "LJMS vasara 2012" finansuojamas pagal Socialinių inovacijų instituto vykdomą projektą "Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema" (VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-004), kuris finansuojamas pagal 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V "Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas".

Projektas "Informacijos paieška ir kalbos technologijos: kaip padėti kompiuteriui suprasti" finansuojamas pagal Socialinių inovacijų instituto vykdomą projektą "Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema" (VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-004), kuris finansuojamas pagal 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V "Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas".

Projektas "Tyrėjų naktis 2012: Kaip man tai pavyko" įgyvendinamas su partneriais: Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Šiaulių universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Socialinių inovacijų institutu, Baltijos pažangių technologijų institutu.

Projekto trukmė: 2012 06 01 - 2012 10 31.

Projektas "Tyrėjų naktis 2010: tu taip pat gali būti tyrėjas" įgyvendinamas su partneriais: Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos energetikos institutu, Socialinių inovacijų institutu.

Daugiau apie projektą >>

 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos projektas „Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos plėtra ir stiprinimas“ vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“.

Projekto tikslas yra Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos veiklos ir bendradarbiavimo stiprinimas ir bendrųjų gebėjimų ugdymas.

Projekto trukmė – 2010 04 01 – 2012 03 31.

Daugiau informacijos suteiks Tomas e. paštu tomas@ljms.lt.

"UnInova" projekto pagrindinis tikslas – sustiprinti "Saulėtekio slėnio" mokslo institucijų ir kitų jos narių (mokslininkų) bendrąsias kompetencijas, plėtoti įvairių mokslo sričių ekspertų, profesionalių tarpininkų ir moderatorių (technologijų brokerių) tematinį ir partnerystės tinklą, prisidėsiantį prie sėkmingo technologijų perdavimo, užsakomųjų mokslinių tyrimų paklausos kūrimo bei aukštųjų technologijų srityje veikiančių institucijų klasterizacijos.

Projektas įgyvendinamas VšĮ "Saulėtekio slėnis" kartu su Žinių ekonomikos forumu, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija "Linpra", Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga.

Projekto trukmė: 2010 04 01 – 2011 10 01

Daugiau informacijos suteiks Justinas e. paštu justinas@ljms.lt.

 

Projekto veiklos:

  • Seminaras „LJMS žiniasklaidos mokymai 2010”;
  • Mokomasis seminaras „Projektų kūrimas ir valdymas“;
  • Vasaros mokykla „LJMS vasara 2010“;
  • LJMS atstovų dalyvavimas Eurodoc metinėje konferencijoje.

Projekto trukmė: 2010 03 01 – 2010 12 01

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos.

Projektas "Lietuvos jaunųjų mokslininkų tinklo plėtra" finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos.

Projekto trukmė: 2009 07 14 - 2009 12 01

Projekto veiklos:

  • „LJMS žiniasklaidos mokymai 2009” seminarai;
  • Informacinės sistemos tobulinimas ir palaikymas.

PaprojektisPopuliarinančių mokslą nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas ir tinklo kūrimas" yra įgyvendinamas Socialinių inovacijų instituto (SII) kartu su LJMS ir Žinių ekonomikos forumu (ŽEF). LJMS yra projekto partneris. Paprojektį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus.

Projekto tikslas: populiarinančių mokslą nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas ir jų subūrimas į mokslo populiarintojų tinklą.

Projekto trukmė: 2009 06 10 – 2010 06 09

ProjektasŠMTP paslaugų sistema inovacijoms ir technologijoms remti" yra įgyvendinamas Šiaurės miestelio technologijų parko (ŠMTP) kartu su LJMS ir Žinių ekonomikos forumu (ŽEF). LJMS yra projekto partneris.

Projekto trukmė: 2009 09 01 – 2011 09 01

Daugiau informacijos suteiks Piotras e. paštu piotras@ljms.lt.

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos vykdomą projektą „Jaunųjų mokslininkų tinklo plėtra" finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus.

Projekto tikslas - jaunųjų mokslininkų tinklo, apimančio mokslu besidominčius moksleivius, studentus, doktorantus ir mokslų daktarus, stiprinimas ir plėtra.

Projekto trukmė - 2009 05 19 - 2010 05 18

Grundtvig mokymosi partnerystės projektasApjunkime kūrybiškumą ir inovatyvumą suaugusiųjų mokyme" finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Projekto idėja - yra paskatinti europiečių kūrybiškumą ir naujovių įdiegimą įvairiose srityse.

Projekto trukmė – 2009 08 01 – 2011 07 31

Daugiau informacijos suteiks Reda e. paštu reda@ljms.lt.