Vykdomi projektai

Jaunųjų mokslininkų tinklo plėtra


 


Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos vykdomą projekt
ą „Jaunųjų mokslininkų tinklo plėtra" finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus

Šio projekto tikslas - jaunųjų mokslininkų tinklo, apimančio mokslu besidominčius moksleivius, studentus, doktorantus ir mokslų daktarus, stiprinimas ir plėtra.

Projekto trukmė - 2009 05 19 - 2010 05 18

Bendra projekto vertė - 110174,88 Lt

Finansinių mechanizmų skiriama paramos suma - 99157,00 Lt

Projekto tikslinės grupės:

  • Moksleiviai, besidomintys mokslu,
  • Studentų mokslinių draugijų nariai,
  • Magistrantai,
  • Doktorantai,
  • Jauni daktarai.


Projekto metu numatyta suorganizuoti šiuos renginius:

LJMS pristatymo renginiai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose


Susitikimų metu neformalioje aplinkoje bus pristatoma LJMS veikla, kviečiami įsijungti nauji nariai.

Strateginio planavimo seminarai


Seminarų tikslas - peržiūrėti LJMS stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizę, išryškinti LJMS vertybes, įvertinti, kiek pasiekta per kelis metus suformuluotų veiklų kryptyse, kiek ir kokiu mastu įgyvendinta uždavinių.

Universitetų geriausių magistrinių darbų varžybos

Bus organizuojamos varžybos tarp universitetų, atrenkant geriausius kiekvienos srities (fizinių, technologijos, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų) darbus. Pirmas atrankos etapas vyks universitetuose, atrenkant geriausius darbus kiekviename universitete. Antras etapas - varžybos tarp universitetų. Ekspertai individualiai ir posėdžių metu įvertins atrinktus magistrinius darbus ir išrinks po vieną geriausią iš kiekvienos srities. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti.

Geriausių disertacijų apdovanojimai

Šio konkurso tikslas - skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje; skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą; didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą. Konkurso būdu per kelis vertinimo etapus bus atrinktos dvi geriausios 2009 metų disertacijos: viena - iš fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų sričių, kita - iš humanitarinių ir socialinių mokslų sričių.

Vasaros mokykla

Vasaros mokykla organizuojama besidomintiems mokslu moksleiviams iš visos Lietuvos. Jos metu aktyviai dirbantys mokslininkai, dėstytojai iš Lietuvos bei užsienio pristatys savo mokslo srities vystymąsi ir atskleis aktualias mokslo problemas „suprantama", t.y. ne tik į profesionalus orientuota kalba. Mokyklos dalyviai bus supažindinti su mokslo žinių taikymo pavyzdžiais (veikiančiomis aukštųjų technologijų įmonėmis, laboratorijomis), bus diskutuojama įvairiomis su mokslu susijusiomis temomis.

Mokslinė stovykla „Idėjų kalvė"

Pagrindinis šios mokslinės stovyklos tikslas - paskatinti įvairių sričių mokslininkų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Joje dalyvauja ir savo darbus kolegoms pristato jaunieji mokslininkai iš įvairių universitetų bei institutų. Informacijos apie projektą sklaida, spaudos konferencija.