Naujienos

LJMS skelbia geriausių magistro darbų konkurso nugalėtojus!


Išrinkti Geriausi magistro darbai

2016 m. lapkričio 22 d. įvyko Geriausio Magistro darbo posėdis, kurio metu daugiau nei 70 vertintojų išrinko geriausius. Šiais metais apdovanojimai skirti geriausiems biomedicinos, fizinių, dviem humanitarinių,  ir po vieną socialinių  ir technologijos mokslų sričių darbams. Komisijos sprendimu šiais metais nebus apdovanotas nei vienas Žemės ūkio mokslų srities darbas.

Geriausias biomedicinos mokslų magistro darbas:

Eglė Rudaitytė - Dėmėtuosius elnius (Cervus nippon) parazituojančių Sarcocystis rūšių genetinės įvairovės ir filogenetinių ryšių tyrimas, Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas.

Geriausias fizinių mokslų magistro darbas:

Martynas Velička - Inkstų vėžio diagnostika paviršiaus sustiprintos Ramano sklaidos spektriniu metodu, Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas.

Geriausias humanitarinių mokslų (filosofijos) magistro darbas:

Brigita Gelžinytė - Schellingo ir Hegelio kontroversija: veidrodžio efektas, Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas.

Geriausias humanitarinių mokslų (istorijos) magistro darbas:

Vilius Šadauskas - Bandymai nusižudyti Telšių (Žemaičių) vyskupijoje XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje, Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas.

Geriausias socialinių mokslų magistro darbas:

Anastasiya Jurkevits – Šiuolaikiniai pensijų reformos Baltarusijoje diskursai (Contemporary Discourses on Pention Reform in Belarus), Mykolo Romerio universitetas, Socialinės gerovės fakultetas.

Geriausias technologijos mokslų magistro darbas:

Andrej Mudrov – Tempiamųjų flanšinių jungčių ir tempiamųjų varžtų elgsenos analizė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakultetas.       

 

Apdovanojimų ceremonija vyks Kauno Istorinėje Prezidentūroje 2016 m. lapkričio 30 d. 16 val.

 

Konkursu siekiama skatinti magistrantus ruošti aukšto lygio baigiamuosius darbus, skatinti tarpsektorinį, tarpinstitucinį, tarpkryptinį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos magistrantų motyvaciją rinktis mokslininko karjerą.

Vertinimo kriterijai:

• mokslinių tyrimų svarba ir vertė;

• išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis);

• tinkamai parinkti tyrimų metodai;

• tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas;

• darbo apipavidalinimas, aiškumas, taisyklingumas;

• darbo originalumas.

 

Daugiau informacijos galima rasti adresu: www.ljms.lt/veikla/magistro-darbu-konkursas/mbd_konkursas_2016.

Kilus klausimams, kreiptis: Projekto koordinatorė, LJMS Tarybos narė Dovilė Kurpytė dovile@ljms.lt arba LJMS pirmininkė Milena Medineckienė milena@ljms.lt

Projekto organizatorius: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga.

 

Projekto partneris: Studijų kokybės vertinimo centras