Naujienos

Ar Lietuvoje jau galime gimdyti be daktaro laipsnio?


Ilgą laiką Lietuvos mokslo padangėje sklandė liūdnas juokas, jog jaunieji mokslininkai neturi teisės susilaukti atžalų iki tol, kol neįgis daktaro laipsnio.

Šiuo metu galiojančiame Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodyta, jog studentas (toks dabar yra doktoranto statusas), neįgijęs reikiamo socialinio draudimo stažo (12 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius), turi teisę gauti motinystės pašalpą priežiūrai tik iki gavėjui sukaks 26 metai. Seimui apsvarsčius, buvo priimta nauja šio įstatymo pataisa ir motinystės pašalpos priežiūrai gavėjo amžius pratęstas iki 30 metų.

Gaila, bet doktorantais tampama tiesiog per vėlai

Kadangi doktorantūros studijos dažniausiai pradedamos sulaukus 26 – 30 metų, o socialinio draudimo stažas neįgyjamas, jei mokslo įstaiga neįdarbino doktoranto, prireikus išeiti motinystės arba tėvystės atostogų neretai liekama be socialinių garantijų.  
Norėdama užtikrinti pilnavertę doktorantų teisę ne tik į mokslą, bet ir į asmeninio gyvenimo kūrimą, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) kreipėsi į LR Seimą, prašydama pakeisti teisės aktus taip, kad doktorantai galėtų gauti motinystės bei tėvystes išmokas ne iki 26, o iki 30 metų. 

dr. Milena Medineckienė. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė

V. Skaraičio / BFL, R. Dačkaus / Prezidentūros nuotr.

Ar valstybei rūpi šalies mokslininkai?

LJMS kreipimasis buvo apsvarstytas. 2016 m. birželio 28 d. Seimas pataisė ir papildė Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, priimdamas jo projektą XIIP-3267(2). Šiuo metu studijuojančiam ar ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. baigusiam studijas doktorantui ar medicinos rezidentui, pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiam teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, bus skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį iki gavėjui sukaks 30 metų. Ši išmoka bus mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieneri metai.

„Džiugu, kad doktorantės ar doktorantai minėtas išmokas gaus iki 30 metų ir turės geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas. Esame dėkingi Lietuvos studentų sąjungai (LSS) už bendradarbiavimą, teikiant šio projekto pataisas seimui ir vyriausybei. Šis klausimas jau seniai yra opi problema visai mokslininkų bendruomenei, kurią eilę metų bandėme išspręsti“, - teigė LJMS pirmininkė dr. Milena Medineckienė. Moteris pabrėžia, jog šalies progresas priklauso nuo draugėn sutelktų politikos ir mokslo jėgų.

Priimtos įstatymo pataisos įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.