Naujienos

LJMS skelbia konkurso "Geriausia disertacija 2015" laureatus!


2016 balandžio 11 dieną įvyko I-ojo etapo vertintojų posėdžiai skirti išrinkti disertacijas į II etapo vertinimą. Visi išrinkti laureatai bus apdovanoti birželio mėnesio ceremonijoje Prezidentūroje pačios Ekscelencijos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, kur bus apdovanoti ir patys geriausi po vieną atitinkamai Socialinių ir Humanitarinių (HS) mokslų ir Fizinių, Technologijos, Biomedicinos ir Žemes ūkio (FTBŽ) mokslų krypčių nugalėtojai. Šiais metais laureatais pripažinti 9 laureatai.

Socialinių ir Humanitarinių mokslų krypties laureatai:

 • Apolonijus Žilys, Moderniosios visuomenės miesto plėtra: rezidencinė diferenciacija Lietuvos didmiesčiuose (05S Sociologija);
 • Jurgita Baranauskienė, Viešųjų investicijų projektų kuriamos socialinės naudos kompleksinis vertinimas (04S Ekonomika);
 • Lukas Macijauskas , Finansų rinkų dalyvių iracionalumu paremta taktinė turto alokacija (04S Ekonomika).

Fizinių, Technologijos, Biomedicinos ir Žemes ūkio mokslų krypties laureatai:

 • Andrius Petrėnas, Trumpalaikių paroksizminio prieširdžių virpėjimo epizodų atpažinimas (01T Elektros ir elektronikos inžinerija);
 • Audrius Bučinskas, Karbazolilfragmentą turinčių organinių puslaidininkių struktūros ir savybių tarpusavio priklausomybės tyrimas (05T Chemijos inžinerija);
 • Jevgenij Chmeliov, Sužadinimo evoliucija ir savireguliacijos geba fotosintetinėse šviesą surenkančiose sistemose (02P Fizika);
 • Ronaldas Jakubovskis, Suderintas gelžbetoninių elementų pleišėjimo, deformacijų ir sukibimo modeliavimas (02T Statybos inžinerija);
 • Tomas Šinkūnas, I tipo CRISPR-Cas sistemos DNR interferencijos atkūrimas in vitro (04P Biochemija);
 • Vitalij Novickij, Didelės galios stačiakampių impulsų elektroporatorių kūrimas (01T Elektros ir elektronikos inžinerija).

 

Vertinimo kriterijai

„Geriausia“ šiame konkurse reiškia moksliškiausia. Disertacijas vertins kompetentingi ekspertai – patyrę Lietuvos ir užsienio mokslininkai, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • mokslinių tyrimų svarba ir vertė,
 • išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis),
 • inovatyvi ir tinkamai parinkta tyrimų metodologija,
 • tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas,
 • tyrimų rezultatų publikavimas,
 • disertacijos ir santraukos apipavidalinimas, aiškumas, taisyklingumas,
 • disertacijos originalumas,
 • tarpdisciplininiškumas.

Projektu siekiama skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą.

Daugiau informacijos apie konkursą ,,Geriausia disertacija“ galite rasti: http://www.ljms.lt/veikla/disertaciju-konkursas.