Naujienos

Paaiškėjo LJMS geriausių magistro baigiamųjų darbų konkurso nugalėtojai


Š. m. spalio 16 dieną paaiškėjo jau septintus metus iš eilės organizuojamo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) konkurso „Geriausi magistro baigiamieji darbai 2015“ laimėtojai.

Šiais metais konkursas buvo dar populiaresnis nei ankstesniais metais. Net 13 aukštųjų mokyklų pateikė 51 apgintą magistro darbą konkursui. Daugiausia nominuotų darbų buvo apginta Vilniaus universitete (3). Kiti universitetai turi po vieną laimėtoją: Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas ir Aleksandro Stulginskio universitetas. Darbų pasiskirstymas pagal mokslo sritis nebuvo tolygus: daugiausia pateikta socialinių mokslų srityje parengtų ir sėkmingai apgintų darbų (17 darbų), kiek mažiau darbų yra technologinių (12), humanitarinių (9), fizinių (7) mokslų srityse, 5 darbai biomedicinos mokslų srities bei 1 darbas žemės ūkio mokslų srities.

Vertinimo komisijos, kurią sudarė 65 aktyvūs Lietuvos mokslininkai, sprendimu šiemet geriausių magistro baigiamųjų darbų autoriais buvo pripažinti magistrai:

Socialinių mokslų srityjeMartynas Jablonskis (už darbą „Žaidimų (lošimų) teorija ir suderintas neteisėtas elgesys: oligopolijos problema Europos Sąjungos konkurencijos teisėje“, Mykolo Romerio universitetas).

Technologijos mokslų srityjeMantas Vaitiekūnas (už darbą „Metodo kaulo segmentams kompiuterinės tomografijos vaizduose išskirti sukūrimas ir tyrimas“, Kauno technologijos universitetas),

Humanitarinių mokslų srityjeLaurynas Adomaitis (už darbą „Leibnizo substancijos samprata – fizika ir metafizika“, Vilniaus universitetas);

Fizinių mokslų srityjeKristina Gelžinytė (už darbą „Krūvininkų rekombinacijos ir difuzijos tyrimas stipriai sužadintuose nepoliniuose, pusiau poliniuose ir poliniuose InGaN kvantiniuose lakštuose“, Vilniaus universitetas),

Biomedicinos mokslų srityjeJoana Smirnovienė (už darbą „Žmogaus karboanhidrazių aktyvumo, slopinimo ir jungimosi su ligandais tyrimai“, Vilniaus universitetas),

Žemės ūkio mokslų srityjeMonika Raškauskaitė (už darbą „Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) skirtingų populiacijų baltymų polimorfizmo nustatymas dvikryptės elektroforezės ir tandeminės masių spektrometrijos metodais“, Aleksandro Stulginskio universitetas).

Konkurso organizatorės Valeryios Mikalayevos teigimu, konkursas sulaukė didelio susidomėjimo iš aukštųjų mokyklų. Šiemet buvo pasiūlyti aktualūs, aukšta moksline verte pasižymintys darbai, didelė dalis darbų pasižymėjo tarpdiscipliniškumu bei skirtingų mokslo sričių sinteze. Tai džiugina konkurso rengėjus, nes byloja, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose rengiami aukšto lygio mokslo tiriamieji ar taikomieji darbai, ugdomi jaunieji tyrėjai, kurie įgiję reikiamą kvalifikaciją ir gebėjimus sėkmingai tęs mokslinę karjerą.

LJMS konkurso „Geriausi magistro darbai 2015“ nugalėtojai bus pagerbti spalio 29 dieną 13 val. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune vyksiančios ceremonijos metu.

*****

Konkursą remia Lietuvos mokslo taryba ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas