Naujienos

TRUMPA INFORMACIJA APIE TARYBOS POSĖDĮ2015 m. spalio 21 d., po susitikimo su Vytauto Didžiojo universiteto AJMD „Modusas“, kurio metu pirmininkė Milena Medineckienė pristatė LJMS veiklas, įvyko Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (toliau – LJMS, Sąjunga) Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo visi septyni LJMS Tarybos nariai (trys iš jų dalyvavo nuotoliniu būdu). LJMS posėdžio metu į Sąjungą priimti šeši nariai: trys iš Vilniaus ir trys iš Kauno; pasidžiaugta sklandžiu viešųjų diskusijų organizavimu Vilniuje ir Kaune; aptarti neseniai įvykę renginiai „Idėjų kalvė“, „Kaip apsaugoti intelektinę nuosavybę?“ ir baigiamo įgyvendinti LMT projekto „Paramos akademinėms asociacijoms“ rezultatai bei kiti aktualūs klausimai. 2015 m. lapkričio mėn. nutarta organizuoti LJMS pristatymus bei metodologinius seminarus pirmakursiams doktorantams Vilniuje ir Kaune (pagal poreikį ir kituose miestuose). 2016 m. LJMS kvies mokslo ir verslo atstovus diskutuoti apie industrinę/pramoninę doktorantūrą Lietuvoje.