Naujienos

Lietuvos mokslo taryba kviečia į seminarą „Atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų politika Lietuvoje: dabartis ir siekiniai“


Lietuvos mokslo taryba kviečia mokslo bendruomenę ir mokslo politikoje dalyvaujančių valstybės institucijų atstovus aptarti atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų politikos formavimą Lietuvoje.

Vykdyti aktyvią politiką atvirosios prieigos klausimais rekomenduojama Europos Komisijos 2012 m. liepos 17 d. rekomendacijose dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo (2012/417/ES). Kas dvejus metus šalys narės turi pranešti Europos Komisijai apie veiksmus, kurių imtasi dėl šios rekomendacijos.

Diskusijoje dalyvaus ir kviestinius pranešimus skaitys organizacijos „Mokslo Europa“ Mokslinių tyrimų duomenų darbo grupės pirmininkas dr. Hans Pfeiffenberger ir projekto PASTEUR4OA atstovė Rytų Europos regione bei pasaulinio bibliotekų elektroninės informacijos tinklo „eIFL.net“ kuratorė atvirosios prieigos klausimais Iryna Kuchma.

Atvirąją prieigą Lietuvoje apžvelgs ir pakvies diskutuoti apie tolesnius žingsnius Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė prof. Rūta Petrauskaitė.

Seminaras rengiamas liepos 8 d. 14 val. (Lietuvos mokslo taryba, mažoji salė, Gedimino pr. 3, Vilnius). Seminaras vyks anglų kalba.

Daugiau informacijos apie renginį ir registraciją rasite LMT puslapyją čia.