Naujienos

Skelbiami Geriausių 2014-tais metais apgintų disertacijų laureatai!!!


Geriausių 2014-tais metais apgintų disertacijų laureatai:

Fizinių, technologinių, biomedicinos ir žemės ūkio (FTBŽ) mokslų laureatai (iš viso 5):

Darius Kazlauskas „Dvigrandės DNR virusų DNR replikacijos baltymų analizė kompiuteriniais metodais“ (Biochemija 04 P, Vilniaus universitetas);

Donatas Majus „Dinaminiai reiškiniai femtosekundinėse šviesos gijose“ (Fizika 02 P, Vilniaus universitetas); 

Evaldas Stankevičius „Periodinių mikrodarinių formavimas polimeruose ir jų savybių modifikavimas interferencinės litografijos ir fotoįskiepijimo metodais“ (Fizika 02 P, Fizinių ir technologijos mokslų centras);

Paulius Pavelas Danilovas „Krakmolo turinčios baktericidinės medžiagos ir jų taikymas“ (Chemijos inžinerija 05 T, Kauno technologijos universitetas);

Sidona Sikorskaitė-Gudžiūnienė „Obels atsparumo rauplėgrybiui įvairovės genetinė charakteristika“ (Agronomija 01 A, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras).


Socialinių ir humanitarinių (SH) mokslų laureatai (iš viso  3):

Inga Leonavičiūtė „Šv. Brunonas Kverfurtietis ir 1009 m. misija: šaltinotyrinis aspektas“ (Istorija 05 H, Vilniaus universitetas);

Tomas Petreikis „Regioninės knygos kultūra Žemaitijos knygos 1905–1944 m. pavyzdžiu“ (Komunikacija ir informacija 08 S, Vilniaus universitetas);

Vytis Silius „Ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose“ (Filosofija 01 H, Vilniaus universitetas).

Laimėtojai bus paskebti tik per apdvanojimų ceremoniją Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose rugsėjo mėnesį.