Naujienos

Lietuvos mokslo taryba paskelbė kvietimą teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo projektams ir Lietuvos–Japonijos sklaidos projektams vykdyti


 2015 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo projektams ir Lietuvos–Japonijos sklaidos projektams vykdyti

 Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams ir sklaidos projektams, įgyvendinamiems kartu su Japonijos mokslininkais, vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2015 m. rugsėjo 8 d. 16 val.

Numatomas kvietimo biudžetas
Šio kvietimo projektams įgyvendinti preliminariai planuojama skirti 276 800 eurų:

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti visose mokslo srityse.

Remiamos projekto veiklos

Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Japonijos projektams vykdyti: 

  1. Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų, įskaitant vizitų į partnerio Japonijoje instituciją, išlaidos.
  2. Sklaidos projektuose tinkamos finansuoti yra iki vienos savaitės trukmės bendro seminaro Lietuvoje organizavimo išlaidos arba kelionės į partnerio organizuojamą bendrą seminarą Japonijoje išlaidos, įskaitant 2 paruošiamųjų susitikimų prieš seminarą ir 1 apibendrinamojo susitikimo po seminaro išlaidos. Jei bendras seminaras organizuojamas Lietuvoje – tinkamos finansuoti tik seminaro organizavimo išlaidos. Jei bendras seminaras organizuojamas Japonijoje – tinkamos finansuoti tik komandiruočių į Japoniją išlaidos.

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Japonijos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Partneris iš Japonijos turi būti Japonijos mokslo ir studijų institucija. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti tie pagrindiniai vykdytojai, kurių projektams yra skirtas finansavimas pagal 2014 m. kvietimą teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo projektams ir Lietuvos–Japonijos sklaidos projektams vykdyti. 

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai. Japonijoje paraiškos teikiamos pagal Japonijos mokslo finansavimo organizacijos (angl. Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) atviros partnerystės schemą (angl.Open Partnership Joint Research Projects/Seminars) arba kitas programas Japonijoje.

Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje nuo 2015 m. birželio 22 d. iki 2015 m. rugsėjo 8 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškos formoje:

  1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;
  2. Pagrindinių projekto vykdytojų paskutinių dešimties (2006–2015) metų publikacijų sąrašas;
  3. Projekto partnerio iš Japonijos projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai, pridedant mokslinių publikacijų sąrašus;
  4. Projekto partnerio iš Japonijos sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos ar padalinio vadovo).
Daugiau informacijos čia.