Categories: Naujienos
      Date: 2016 m. spalio 23 d.
     Title: Konferencijos "Akademinė etika kintančioje visuomenėje" atgarsiai

Spalio 14 d. Mykolo Romerio universitete vyko mokslinė-praktinė konferencija "Akademinė etika kintančioje visuomenėje". Plenarinės sesijos metu diskusijoje „Kaip (ne)etika grįsti sprendimai ir (ne)etiška akademinė bendruomenė prisideda prie studijų procesų ir mokslinės veiklos kokybės, atstovaujamos institucijos reputacijos formavimo?“ dalyvavo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos tarybos narė Dalia Karlaitė.  Moderatorės doc. dr. Loretos Tauginienės paklausta kaip neetiškas mokslinio vadovo elgesys gali lemti doktoranto profesionalumą ir mokslinės veiklos kokybę, Dalia Karlaitė atsakė, kad tai priklauso nuo paties doktoranto pasirengimo, brandos ir atsakomybės; kad būtų pasiekta sinergija, turi būti bendradarbiaujama; socialiniuose ir humanitariniuose moksluose mokslinis vadovas turėtų būti patarėju, pagalbininku atliekant mokslinius tyrimus ir rengiant disertaciją, tačiau neturėtų piktnaudžiauti išnaudojant doktorantus savo darbams atlikti arba reikalauti, kad parengus mokslinį straipsnį būtų „prirašyta“ jų pavardė (pastaroji problema pasitaiko, nors su ja yra kovojama intensyviau).

Nuotr. Laura LukošienėSpalio 14 d. Mykolo Romerio universitete vyko mokslinė-praktinė konferencija "Akademinė etika kintančioje visuomenėje". Plenarinės sesijos metu diskusijoje „Kaip (ne)etika grįsti sprendimai ir (ne)etiška akademinė bendruomenė prisideda prie studijų procesų ir mokslinės veiklos kokybės, atstovaujamos institucijos reputacijos formavimo?“ dalyvavo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos tarybos narė Dalia Karlaitė.  Moderatorės doc. dr. Loretos Tauginienės paklausta kaip neetiškas mokslinio vadovo elgesys gali lemti doktoranto profesionalumą ir mokslinės veiklos kokybę, Dalia Karlaitė atsakė, kad tai priklauso nuo paties doktoranto pasirengimo, brandos ir atsakomybės; kad būtų pasiekta sinergija, turi būti bendradarbiaujama; socialiniuose ir humanitariniuose moksluose mokslinis vadovas turėtų būti patarėju, pagalbininku atliekant mokslinius tyrimus ir rengiant disertaciją, tačiau neturėtų piktnaudžiauti išnaudojant doktorantus savo darbams atlikti arba reikalauti, kad parengus mokslinį straipsnį būtų „prirašyta“ jų pavardė (pastaroji problema pasitaiko, nors su ja yra kovojama intensyviau).

Nuotr. Laura Lukošienė